Evropska komisija i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije uspostavljaju partnerstvo u oblasti posmatranja Zemlje potpisivanjem sporazuma o saradnji u okviru programa Kopernikus.

Kako bi se prednosti programa Kopernikus za posmatranje i nadzor Zemlje proširile na zemlje kandidate za članstvo u EU, a u okviru evropske politike proširenja, Evropska komisija je u četvrtak 7. juna potpisala sporazum o saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Program Kopernikus, najambiciozniji i najuspešniji program za posmatranje Zemlje na svetu, donosi prednosti u širokom spektru oblasti, od nadzora nad zemljištem, morima i atmosferom, do podrške pri određivanju atmosferske prognoze, upravljanju prirodnim katastrofama te ublažavanju njihovih efekata. Dokaz značaja Kopernikusove politike pružanja kompletnih, besplatnih i otvorenih podataka se ogleda u razvoju sve veće baze korisnika u Evropi i šire.

Sporazum o saradnji definiše srpski BioSense Institut – Institut za istraživanje i razvoj informacionih tehnologija u biosistemima (u daljem tekstu: “BioSense Institut”) kao žarišnu tašku aktivnosti programa Kopernikus u Srbiji u smislu pristupa podacima i korišćenja Sentinel podataka.

Obe strane će težiti razvoju kooperativnih aktivnosti u cilju jačanja i stimulisanja saradnje u oblasti podataka prikupljenih posmatranjem Zemlje, kao i njihovoj primeni i uslugama koje iz njih proističu, kako bi se podstakao razvoj aktivnog sekundarnog sektora i zajedničkih proizvoda. Obe strane će, osim toga, podsticati besplatan, puni i otvoreni pristup Sentinel podacima i informacijama za krajnje korisnike.

Imajući u vidu značaj posmatranja na terenu koja dopunjuju posmatranja u svemiru, BioSense Institut u okviru ovog Sporazuma namerava da programu Kopernikus olakša pristup podacima iz regionalnih obzervacionih mreža, uključujući geofizičke i meteorološke mreže. Sa svoje strane, Evropska komisija namerava da podstakne Evropsku organizaciju za eksploataciju meteoroloških satelita (EUMETSAT) i Evropsku svemirsku agenciju (ESA) da uspostave saradnju sa srpskim centrom za prikupljanje podataka.

U okviru Sporazuma, BioSense Institut će koordinirati i unapređivati korišćenje informacija i podataka prikupljenih zahvaljujući programu Kopernikus zajedno sa različitim srpskim insitucijama u javnom sektoru, akademskoj zajednici te privatnim preduzećima. BioSense Institut će takođe imati ulogu sagovornika u dijalogu sa evropskim agencijama za razmenu podataka i informacija kako bi se zadovoljile konkretne potrebe pomenutih grupa korisnika i koordinirao pristup podacima sa terena koje pribavljaju srpske mreže.

Građanima, akademskoj zajednici, istraživačima i privatnom sektoru u Srbiji, biće omogućen pristup podacima iz porodice Kopernikus Sentinel satelita, stvaranjem veza sa visokim propusnim opsegom od jednog čvorišta podataka do drugog. Obe strane će takođe težiti razvoju kooperativnih aktivnosti u oblasti pristupa i korišćenja Sentinel podataka između agencija kojima je povereno upravljanje Sentinel satelitima s jedne strane, i srpskog centra za prikupljanje podataka, s druge.

BioSense Institut će kreirati interfejs između svoje baze podataka o biosistemima i Usluge pristupa podacima i informacijama programa Kopernikus (DIAS), koja će biti pokrenuta u junu 2018, u cilju otvaranja mogućnosti za obradu Sentinel podataka i podataka od značaja za biosisteme.

Obe strane će u okviru ovog sporazuma o saradnji finansirati sopstvene aktivnosti i poštovati načelo nerazmene sredstava.

Sporazum o saradnji su 7. juna u Briselu potpisali Filip Brunet, direktor za svemirsku politiku, Kopernikus i odbranu u ime Evropske komisije i Vladimir Popović, državni sekretar u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u ime Republike Srbije.

Kontekst

Kopernikus je najambiciozniji i najuspešniji program za posmatranje Zemlje na svetu. On već doprinosi spasavanju života na moru i pomaže pri reagovanju na prirodne katastrofe poput zemljotresa, šumskih požara ili poplava, poljoprivrednicima omogućuje bolje upravljanje usevima, a donosiocima odluka pomaže da bolje razumeju i ublaže klimatske promene. Kopernikus prikuplja podatke preko satelita za posmatranje Zemlje i zemaljskih stanica, vazdušnih i morskih senzora.

Prednosti programa Kopernikus, kao i njegova politika pružanja kompletnih, besplatnih i otvorenih podataka imaju globalni karakter.

Kopernikus obrađuje podatke i korisnicima pruža pouzdane i ažurirane informacije kroz niz usluga podeljenih u šest tematskih oblasti: nadzor zemljištanadzor moranadzor atmosfereklimatske promenereagovanje u vanrednim situacijama i bezbednost.

Ove usluge omogućuju podaci koje prikuplja sedam Sentinel satelita koliko ih je trenutno u orbiti kao i niz misija koje sprovode drugi operateri.

Za više informacija:

Arhivski snimci