Šta je strateško–pravni okvir za klimatske promene i mogu li se ovi okviri postaviti i na lokalnom nivou, razgovaraćemo u sklopu predavanja koje zajednički organizuju EU info kutak Niš i Centar za promociju nauke Beograd. Predavanje „Strateško-pravni okvir za klimatske promene“ održaće prof. dr Anđelka Mihajlov u ponedeljak, 30. maja od 17h u prostorijama EU info kutka Niš (Ulica Vožda Karađorđa 5).

Sa prof. dr Anđelkom Mihajlov govorićemo o globalnom, nivou Evropske unije i nacionalnom nivou strateško-pravnog okvira za klimatske promene, kao i o potencijalu za postavljanje okvira na lokalnom nivou. Na globalnom nivou, naš fokus će biti na UN Agendi 2030 i ciljevima održivog razvoja, kao i na UN Okvirnoj konvenciji o klimatskim promenama i Pariskom sporazumu. Težište razgovora  će biti usmereno na Evropskom klimatskom paktu i Zelenom dogovoru dok ćemo na nacionalnom nivou predstaviti važeća strateška opredelenja države kao i aktivnosti nekih lokalnih samouprava na postavljanju lokalnih strateških okvira za klimatske promene.

Prisustvo predavanju je besplatno, potrebno je da svi zainteresovani popune prijavni formular, najkasnije do 29. maja u 17 sati ili do popunjavanja kapaciteta.

Link za prijavu

Biografija predavačice

Prof. dr Anđelka Mihajlov je redovna profesorka (u penziji od 2015.) na Fakultetu tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Departman za inženjerstvo zaštite životne sredine i zaštite na radu. Ima više od 300 naučnih referenci iz oblasti životne sredine i klimatskih promena, upravljanja otpadom i hemijsko-inženjerske termodinamike. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Ekspertkinja je UN, EU i konsultankinja na međunarodnim, regionalnim i nacionalnim projektima. Počasna je predsednica „Ambasadora održivog razvoja i  životne sredine“. Bila je Ministarka za zaštitu prirodnih bogatstava i životne sredine u Vladi Srbije (2002-2004), članica Savetodavnog odbora za socijalna i pitanja životne sredine Evropske banke za istraživanje i razvoj u Londonu (2005-2010), članica Nacionalnog komiteta za UNESCO (2008-2015), članica Pregovaračkog tima Srbije za pristupanje EU, zadužena za Poglavlje 27 – životna sredina i klimatske promene  (2015-2021), Ambasadorka Klimatskog pakta EU (2021-2023). Od strane UNEP-a, 2006. godine proglašena je za ženu lidera u oblasti životne sredine Zapadnog Balkana. Od 2022. članica je Liderskog saveta Mreže UN za održivi razvoj  regiona Crnog mora.

O CENTRU ZA PROMOCIJU NAUKE

Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija koja se bavi promocijom i popularizacijom nauke i tehnologije. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva okupljajući relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija, a jedan od važnih ciljeva jeste širenje naučne pismenosti u najširim slojevima društva. Centar organizuje veliki broj izložbi, predavanja, panel-diskusija i drugih interaktivnih događaja na različite teme i namenjenih svim uzrastima.

Centar za promociju nauke je jedan od partnera na projektu TeRRIFICA podržanog u okviru Horizon Europe Programa 2020, a koji se implemetira u šest pilot-regiona (Španiji, Nemačkoj, Francuskoj, Poljskoj, Belorusiji i Srbiji). U izabranim pilot-oblastima primenjivani su različiti pristupi ublažavanju i prilagođavanju na klimatske promene, a građani su angažovani da daju svoj doprinos – predloge i moguća rešenja – u lokalnom kontekstu. Primera radi, u Beogradu, građani su imali priliku da na interaktivnoj mapi (http://belgrade.terrifica.eu/) obeleže mesta u gradu na kojima ih vrućina najviše pogađa.

Građani tako postaju deo ogromne istraživačke mreže, daju doprinos nauci i postaju i sami naučni istraživači. Za potrebe ove akcije osmišljena je i pokretna mini meteorološka stanica, mobilna stanica za mapiranje.