Erazmus + program nudi studentima razne mogućnosti, od studentskih i omladinskih razmena, stručnih praksi u inostranstvu, kao i Erazmus Mundus, Erazmus master programe, a o svemu tome slušali su subotički studenti na najvećoj promociju Erazmus+ programa, koju je organizovao ESN Novi Sad na Ekonomskom fakultetu u Subotici.

Kako se prijaviti na razmenu, kao i na druge nedoumice koje studenti imaju, odgovorile su Marija Kovačević, predsednica Udruženja Erazmus Studentska Mreža Novi Sad, i Irina Urban, potpredsednica Mreže.

“Stručne prakse u inostranstvu traju između dva meseca i jedne godine. Moraju biti vezane za studije samog kandidata, ali se mogu realizovati i godinu dana nakon završenih studija. To je odlična prilika za sve studente”, rekla je Marija Kovačević, ESN NS.

Pored praksi, dodala je, postoje i omladinske razmene koje mogu trajati od pet dana do 21 dana, i namenjene su mladima do trideset godina. Uglavnom, ove razmene organizuju omladinske organizacije.

Kovačević je naglasila i to da su posebno zanimljive takozvane objedinjene master studije – Erazmus Mundus, jer se kroz ovaj program može studirati na više inostranih univerziteta, a nakon studija se dobija objedinjena diploma univerziteta koje je student pohađao.

Takođe, Erazmus + Master studije predstavljaju podršku na master studijama: studenti dobijaju kredit, a trenutno mogu birati između Španije, Kipra i Luksemburga.

Ovaj događaj je organizovala je Erazmus Studentska Mreža u Novom Sadu, a podržala ga je Delegacija Evropske unije u Srbiji.

Više informacija možete pronaći na sledećim linkovima: