Švajcarski referendum protiv načela slobodnog kretanja

0

Izjava Evropske komisije povodom glasanja Švajcarske o “masovnoj imigraciji” i izjava grčkog predsedništva Saveta EU o rezultatima švajcarskog referenduma.

Evropska komisija izražava žaljenje što je inicijativa o ograničavanju broja imigranata izglasana. Ovo je suprotno načelu slobodnog kretanja između EU i Švajcarske. EU će ispitati posledice ove inicijative na odnose sa Švajcarskom. U ovom pogledu, biće uzet u obzir i Saveznog veća povodom inicijative.

Grčko predsedništvo Saveta EU izražava žaljenje zbog rezultata švajcarskog glasanja na inicijativu protiv masovnih migracija.

Uvođenje kvota u broju imigranata iz EU kosi se sa principom slobodnog kretanja ljudi između EU i Švajcarske kao što je garantovano bilatertalnim sporazumom, koji je ključni faktor u skladnom razvoju naših odnosa.

Slobodno kretanje ljudi je temeljno načelo evropskog projekta i osnovno pravo svih građana, kako Švajcarskih tako i građana članica EU, koje treba podržavati i promovisati. EU će morati da ispita ishode ovakvog glasanja, i spremna je da radi sa Vladom Švajcarske kako bi pronašla načine da se izbori sa problemima koji iz njega proizilaze.

Grčko predsedništvo će pomno pratiti ovaj proces sa institucijama EU i zemljama članicama.

Podeli

Comments are closed.