Kraljevina Švedska predsedavaće Savetom Evropske unije u narednih šest meseci, nakon što je preuzela tu dužnost od Češke Republike.

Predsedavanje Savetom Evropske unije rotira se između država članica svakih šest meseci. Država koja predsedava rukovodi radom Saveta i predstavlja svih 27 država članica u pregovorima sa drugim institucijama EU.

Savet EU je jedna od sedam institucija EU. Savet pregovara o zakonodavstvu koje predlaže Evropska komisija, a odluke se često donose nakon daljih pregovora sa Evropskim parlamentom. Savet čine ministri vlada država članica EU.

Više o predsedavanju Evropskim savetom

Švedska je dva puta predsedavala Savetom Evropske unije: 2001. i 2009. godine. Agenda predsedavanja 2001. bila je fokusirana na tri oblasti: proširenje, zapošljavanje i životnu sredinu. U 2009. godini, najistaknutija pitanja na dnevnom redu bila su finansijska i ekonomska kriza i klimatske promene. Takođe se fokusiralo na implementaciju novog Lisabonskog ugovora.

Bezbednost, konkurentnost, zelena i energetska tranzicija, demokratske vrednosti i vladavina prava. Ovo su prioriteti švedskog predsedavanja Savetom Evropske unije u prvoj polovini 2023. godine.

Program predsedavanja