Svetski dan izbeglica – podrška EU izbeglicama u Srbiji

0

Od 2000. godine do danas EU je najveći donator pomoći izbeglicama i raseljenim licima u Srbiji. Kroz brojne projekte Unija je donirala 90 miliona evra za različite načine zbrinjavanja izbeglih i raseljenih.

Od 2001. godine u saradnji sa Komesarijatom za izbeglice Republike Srbije obezbeđena je podrška za preko 6.000 porodica, izgrađeno je više od 1600 stanova i montažnih kuća, otkupljeno je 269 seoskih kuća i uručeno je 2.313 paketa za ekonomsko osnaživanje.

Uz finansijsku podršku EU do kraja 2016. godine biće zatvoreno preostalih devet kolektivnih centara u Srbiji u kojima je sada smešteno 347 ljudi.

Za bolji život

nova kuća za porodicu izbeglica u Bojniku

nova kuća za porodicu izbeglica u Bojniku

Za program podrške poboljšanju uslova života prisilnih migranata i zatvaranju kolektivnih centara u Srbiji, “Za bolji život” EU je izdvojila 14,2 miliona

evra sa ciljem da omogući uspešnu integraciju i adekvatne uslove za život onima koji su  odlučili da ostanu u Srbiji a da obezbede održiv povratka onima koji žele da se vrate na Kosovo*. Projekat je započeo u martu 2013. i okončava se tokom 2016. godine.

Do sada je 191 porodica dobila opremljene stanove, 220 porodica su dobile pomoć da se vrate na Kosovo, 189 porodica dobilo montažne kuće, opremljene za stanovanje 110 porodica dobilo povratničke pakete kojima se pomaže njihov

povratak na Kosovo 13 povratničkih grupa sa 28 članova dobilo finansijsku pomoć da započne sopstveni biznis. Pokrenuto je 10 start-up biznisa pokrenuto a obezbeđena obuka za 13 povratničkih grupa i ukupno 42 ljudi.

Zbrinjavanje izbeglica u regionu

rhpRegionalni program stambenog zbrinjavanja je zajednički višegodišnji program Srbije, BiH, Crne Gore i Hrvatske čiji je cilj da obezbedi trajno stambeno rešenje za oko 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica (oko 74.000 ljudi) u regionu, od čega je u Srbiji 16.780 porodica (oko 45.000 ljudi). Sa 230 miliona evra od ukupno 261 milion, EU je najveći donator ovog programa.

Pomoć EU Srbiji u suočavanju sa izbegličkom krizom

pasos-u-blatuKroz poseban projekat pomoći EU izbeglicama i migrantima Evropska komisija dodelila je 7 miliona evra pomoći Srbiji za suočavanje se izbegličkom krizom. U saradnji sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, Ministarstva unutrašnjih poslova i Ministarstvom za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, kao i organizacijama HELP, ASB i Danski savet za izbeglice, projekat se sprovodi u Beogradu, Bosilegradu, Dimitrovgradu, Pirotu, Preševu, Subotici i Šidu.

Renoviran je Centar za azil u Krnjači, tri zgrade u Prihvatno tranzitnom centru u Bosilegradu, započeta procedura za obnovu centara u Pirotu, Dimitrovgradu i Banju Koviljači, nabavljeno 450 kreveta i zaposleno 249 ljudi koji svakodnevno brinu o potrebama izbeglica i migranata. Ukupna pomoć EU koja je kroz rzaličite linije finansiranja data u ove svrhe iznosi više od 30 miliona evra.

Centar za azil u Krnjači renoviran sredstvima EU

Centar za azil u Krnjači renoviran sredstvima EU

 

*Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova

Podeli

Comments are closed.