Evropsko takmičenje u socijalnim inovacijama ove godine za temu ima pronalaženje rešenja za problem plastičnog otpada. Takmičenje organizuje Evropska komisija kao uspomenu na portugalskog političara Dioga Vaskonselosa, i pravo učešća imaju svi članovi programa Horizon 2020, pa samim tim priliku imaju i inovatori iz Srbije.

Traže se najbolje ideje i projekti kojima će se smanjiti količina plastičnog otpada kroz promene i poboljšanja postojećih procesa ili kroz nove proizvode i inicijative. Ove inovacije bi trebalo da direktno utiču na smanjenje plastičnog otpada ili da ohrabe i omoguće ponovno korišćenje ili recikliranje plastičnih proizvoda. Rešenja bi trebala da budu merljiva i da za cilj imaju promenu na sistemskom nivou, bilo lokalno, nacionalno ili u celoj Evropi. Trebalo bi da budu ukorenjena u sledećim oblastima:

 • Smanjenje korišćenja jednokratnih plastičnih proizvoda;
 • Reciklaža ili kreativna ponovna upotreba plastičnog otpada;
 • Uklanjanje akumurianog plastičnog otpada na deponijama ili u životnoj sredini;
 • Promena ponašanja potrošača, prodavaca i šire poslobne prakse kako bi se smanjio nivo plastičnog otpada ili ohrabrivala reciklaža;
 • Primena alternativnih biznis modela za optimalizaciju distributivnih lanaca kako bi se smanjio nivo plastičnog otpada ili ohrabrivala reciklaža;
 • Uvođenje novih materijala koji su pogodni za kružnu ekonomiju ili koji nude alternativu plastici na bazi fosilnih goriva.

Takmičarski proces podelejn je u tri faze:

 • 1. faza – Od svih prijava koje su pristigle u roku (4. april), biće izabrano 30 polufinalista, koji će dobiti mentorsku podršku za dalje razvijanje ideja. Oni će biti pozvani na Akademiju socijalnih inovacija u Italiji i povezaće se sa mrežom evropskih organizacija i potencijalnih partnera u tom polju.
 • 2. faza – Od 30 polufinalista, izabraće se 10 finalista koji će biti pozvani na ceremoniju dodele nagrada, a troje pobednika dobiće po 50.000 evra.
 • 3. faza – 2020. godine, takmičenje će ponovo biti otvoreno, a projekat iz 2019. koji je postigao najveći efekat, biće nagrađen sa dodatnih 50000 evra. Za izbor najboljih predloga, Evropskoj komisiji će pomoći spoljni žiri.

Najvažniji datumi:

 • Rok za slanje prijava: 4. april (do podne po centralnoevropskom vremenu)
 • Prvi sastanak žirija: 21.maj
 • Proglašenje 30 polufinalista: jun 2019.
 • Akademija socijalnih inovacija za 30 polufinalista: 16-18. jula, Torino
 • Slanje detaljnih planova polufinalista: avgust 2019.
 • Drugi sastanak žirija: septembar 2019.
 • Proglašenje pobednika: septembar 2019.
 • Ceremonija: 24. oktobar, Brisel