Delegacija Evropske unije u Srbiji i National Geographic Srbija organizuju konkurs za najbolju fotografiju prirode Srbije „Priroda u pozitivu“. Uslovi učešća u konkursu su sledeći:

 1. Kotizacija i organizacija.Učešće na konkursu je besplatno. Konkurs je otvoren za sve punoletne građane sa boravištem u Srbiji. Fotografije treba slati u periodu od 25. jula 2019. do 20. septembra 2019. na elektronsku adresu takmicenje@euinfo.rs. Fotografije poslate nakon navedenog roka neće biti uzete u razmatranje.
 2. Tema fotografije i ocena žirija.Tema konkursa je priroda Srbije. Žiri će nagraditi tri najbolje fotografije i uručiti „Specijalnu nagradu žirija za najbolju fotografiju slikanu mobilnim telefonom“. Nagrade su: vaučeri za kupovinu foto opreme u vrednosti od 1.000 evra (prva nagrada), 500 evra (druga nagrada) i 300 evra (treća nagrada); žiri će dodeliti i specijalnu nagradu za najbolju fotografiju slikanu mobilnim telefonom i to će biti Gimbal za mobilni telefon; 15 najboljih fotografija (uključujući  i tri nagrađene, kao i fotografiju nagrađenu specijalnom nagradom žirija) biće odštampano i izloženo u Domu omladine u Beogradu tokom Green Fest-a; 25 najboljih fotografija biće objavljeno u e-publikaciji EU info centra, ali i na veb stranicama i nalozima na društvenim mrežama Delegacije EU u Srbiji i EU info centra. Prvonagrađena fotografija biće objavljena u srpskom izdanju časopisa National Geographic. Odluka žirija je konačna! Digitalno obrađene fotografije, fotografije kućnih ljubimaca ili domaćih životinja, fotografije kultivisanih sorti divljih biljaka, fotografije životinja u kontrolisanim uslovima (zoološki vrtovi, kavez, botaničke bašte, studija i slično), kao i fotografije koje nisu snimljene u Srbiji neće biti prihvaćene. Pobedničke fotografije sa ranijih takmičenja i fotografije starije od tri godine će takođe biti diskvalifikovane.
 3. Fotografije.Maksimalan broj fotografija po učesniku/fotografu je četiri (4). U obzir dolaze fotografije u boji u digitalnom formatu (podnete putem gore navedene elektronske pošte), dok štampane fotografije, crno-bele fotografije i fotografije u panorama formatu neće biti uzete u razmatranje. Imajte u vidu da je vrhunski tehnički kvalitet presudan kako bi fotografija bila ovenčana nagradom. Minimalna rezolucija fotografija u digitalnom formatu: 6 megapiksela (rezolucija 3,000 x 2,100 piksela). Fotografije u digitalnom formatu treba slati u dva odvojena fajla:
 • Prvi fajl: „preview“: format jpeg, 1,200 piksela na dužoj stranici
 • Drugi fajl: „fajl visoke rezolucije“: jpeg format najvišeg kvaliteta (npr. sačuvan u Adobe Photoshop-u, kvalitet nivoa 12).

Naziv fajla mora sadržati ime fotografa te naziv i broj fotografije (1-4) (primer: PetarPetrovic_ImeFotografije_MestoFotografisanja_1.jpg).

 1. Digitalna obrada.Visoko vrednujemo fotografije prirode koje nisu digitalno poboljšane; zato su zabranjene fotografije koje su naknadno obrađene. Dozvoljena je upotreba standardnih procesa obrade fotografija (npr. tonska vrednost, kontrast, osvetljenost, boja, intenzitet, temperatura svetlosti), minimalno čišćenje fotografija (poput uklanjanja prašine i mrlja sa sočiva) te izrezivanje fotografija, pod uslovom da se ne menja ono što je na fotografiji. Preterano izrezivanje fotografija može znatno smanjiti rezoluciju. Drugim rečima, ono što je snimljeno u datom trenutku mora biti verno prikazano na fotografiji. Višestruka ekspozicija je dozvoljena samo ako su fotografije napravljene na istom mestu u minimalnom vremenskom razmaku. Kompozicije nekoliko različitih fotografija ili materijali preuzeti iz različitih fotografija, “sandwich” fotografije, te fotografije koje su na bilo koji način sastavljene iz više slika (poput tehnike HDR, pripojene panorame itd) će biti diskvalifikovane. Naknadno dodavanje ili brisanje životinja, delova životinja, biljaka, neželjenih elemenata, ljudi itd, sa fotografija takođe nije dozvoljeno. Organizatori zadržavaju pravo da od fotografa zatraže RAW fajl. Kada su u pitanju nagrađene fotografije, ovo će biti obavezno kao dokaz autentičnosti kao i za štampu. Sve poslate fotografije ne smeju da sadrže oznake, potpis, inicijale, okvire, bordure, logotipe ili bilo koju drugu referencu koju je učesnik sam dodao.
 2. Spisak fotografija.Podnesci moraju da sadrže spisak fotografija na engleskom ili srpskom jeziku; spisak sa osnovnim informacijama o podnetim fotografijama mora biti dostavljen u zasebnom dokumentu, poput PDF fajla. Osim imena i prezimena, adrese elektronske pošte i adrese prebivališta fotografa, naziva i broja fotografije (1 do 4), ovaj spisak mora sadržati i detaljan opis fotografije uključujući sledeće informacije: datum kada je fotografija napravljena, fotoaparat i objektiv koji su korišćeni, životinjsku vrstu, lokaciju (regiju, stanište, prirodni rezervat, itd) i dalje informacije poput ekspozicije, doba dana, okruženja, atmosfere…
 3. Digitalne fotografije slati na takmicenje@euinfo.rs. Maksimalni broj fotografija po učesniku je četiri (4) sa pratećim spiskom fotografija.
 4. Autorska prava, obaveze i objavljivanje. Autori fotografija moraju biti nosioci prava na fotografije prijavljene na konkurs. Fotograf zadržava autorska prava na fotografije u svakom trenutku, a njegovo/njeno ime će biti ispisano uz fotografiju svaki put kada je fotografija objavljena. Prijavom na konkurs, učesnici daju organizatoru pravo na besplatno korišćenje fotografija u sledeće svrhe:
 • Izložbe koje se organizuju u okviru konkursa, a na kojima su izložene nagrađene fotografije i do 15 fotografija proglašenih za najbolje;
 • Objavljivanje fotografija u elektronskim publikacijama organizatora i na njihovim internet stranicama;
 • Korišćenje fotografija u svrhu oglašavanja izložbi, kako u publikacijama organizatora tako i u štampi.
 1. Zaštita podataka. Podatke o takmičarima koristimo samo mi u administrativne svrhe. Sa trećim stranama (npr. časopisima), podaci će biti razmenjivani samo u svrhe izveštavanja o ili objavljivanja pobedničkih fotografija. Učesnici učešćem u konkursu pristaju na pomenute uslove.
 2. Prava na fotografije ne mogu polagati agencije ili izdavači. Organizatori ne prihvataju nikakvu odgovornost za potraživanja trećih strana kao ni za oštećenje ili gubitak fotografija.
 3. Žiri se sastoji od pet (5) članova i čine ga:
 • Dragoljub Zamurović, fotograf
 • Aleksandar Kelić, docent, Fakultet primenjenih umetnosti u Beogradu
 • Igor Rill, urednik, National Geographic Srbija
 • Veljko Radosavljević, Audio-visual Producer, EU info centar
 • David Pujado, Belgrade Photo Month

Molimo vas pročitajte detalje o odricanju od odgovornosti pre slanja fotografija:

Ovim potvrđujem da fotografija koju prijavljujem na konkurs za najbolju fotografiju prirode i Srbije #EUzaTebe “Priroda u pozitivu” jeste moje originalno delo i da niko ne polaže autorska prava na njega te da ako polaže, da sam ja njihov jedini nosilac. Ovu fotografiju prilažem kao izraz sopstvene kreativnosti i razumem da će ona biti objavljena kao moje originalno delo sa mojim autorskim pravima. Razumem da će moja prijava biti predmet razmatranja pre nego bude prihvaćena na konkurs. Ukoliko je moja fotografija uvredljiva, na veštački način poboljšana, ukoliko predstavlja studijsku fotografiju, animaciju ili je niskog kvaliteta, razumem da može biti diskvalifikovana. Pre objavljivanja pobednika na internet stranicama Delegacije Evropske unije u Srbiji i EU info centra, oni će biti obavešteni o ishodu konkursa putem elektronske pošte.