Evropska fondacija za obuku (ETF) predstavila je danas najnovije izdanje ETF Green Skills Nagrade. Ova značajna inicijativa teži unapređenju globalne održivosti i napretka podsticanjem ekološki odgovornog obrazovanja, obuke i razvoja veština. Od svog osnivanja 2021. godine, nagrada je brzo stekla priznanje kao istaknuta platforma za prikazivanje najboljih praksi u cirkularnim ekonomijama koje su neutralne po pitanju ugljenika.

Privremeni direktor ETF-a, Ksavijer Matju, izjavio je, „Nagrada za zelene veštine nastavlja da se širi i inspirite pozitivne promene i inovacije sa svakom novom dodelom. Naš cilj je da olakšamo pravednu i ravnopravnu tranziciju ka održivijoj i prosperitetnijoj budućnosti, fokusirajući se na jednake mogućnosti, digitalizaciju i angažovanje mladih. Nema zelene tranzicije bez veština“.

U prethodna dva izdanja nagrade prikupljeno je 198 prijava i 26.700 glasova iz celog sveta. Pobedničke inicijative iz zemalja kao što su Jermenija, Hrvatska, Kenija, Indija, Nigerija, Palestina i Turska koncentrisale su se na teme uključujući poboljšanje veština izbeglica u solarnoj energiji i podizanje ekološke svesti u školama. Očekuje se da će novo izdanje privući još veći broj prijava, dodatno naglašavajući suštinsku ulogu obrazovanja, obuke i razvoja veština u negovanju zelenog i naprednog sveta.

 

ETF poziva na podnošenje priča o dobroj praksi o razvoju zelenih veština, sa ciljem da pruži inspirativne i inovativne ideje za kreatore politike i praktičare širom sveta. Nagrađivanje je otvoreno za preduzeća, pružaoce obuka, industrije, sektore, javne institucije, javne službe za zapošljavanje i škole koje sprovode mere za pripremu učenika za zelenu ekonomiju.

Međunarodni žiri sastavljen od stručnjaka iz tela i institucija EU, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom rada (MOR) i UNESCO-om, odabraće 10 finalista. Jedan pobednik će biti izabran javnim glasanjem, a međunarodni žiri će izabrati dva dodatna pobednika na osnovu kriterijuma kao što su relevantnost, inovativnost, replikabilnost i uticaj.

Uspešni finalisti će dobiti nagradu ETF Green Skills 2023 kao i razne pogodnosti, uključujući poziv na ceremoniju dodele, priliku da budu predstavljeni u visokoprofilnim publikacijama i online komunikacijama, kao i stvaranje kratkih filmova u kojima se istuču njihove priče.

Kako se prijaviti? Da bi se prijavili, kandidati treba da popune online obrazac za prijavu dostupan na engleskom, francuskom ili ruskom jeziku do 23. aprila 2023. godine (23:59 CET).

Više informacija: Internet stranica ETF Green Skills Nagrade

Evropska fondacija za obuku je agencija EU koja podržava zemlje koje okružuju Evropsku uniju da reformišu svoje sisteme obrazovanja, obuke i tržišta rada. Trenutno radi sa 28 partnerskih zemalja, uglavnom u kontekstu politike proširenja EU i politike susedstva.