U organizaciji EU info kutka i Univerzitetske biblioteke „Nikola Tesla“ realizovano je drugo akademsko predavanje u 2019. godini. O marketinškim kampanjama, dobrim i lošim reklamnim porukama, prevarama i manipulacijama u oglašavanju, govorila je prof. dr Suzana Đukić, sa Ekonomskog fakulteta u Nišu.

Manipulativne poruke prisutne su svakodnevno, kako u medijskom oglašavanju tako i u kampanjama trgovinskih lanaca ili velikih kompanija u gotovo svim oblastima poslovanja. Zbog ogromnog broja informacija, direktnih ali i skrivenih marketinških poruka, važno je uvek pažljivo analizirati oglase, slogane i proveriti poruke kako ne bismo bili žrtve marketinških prevara.

Svi prisutni su ovom prilikom mogli da saznaju više o tome da li nam i koliko marketinške kampanje pomažu da donesemo dobru odluku o kupovini, koliko treba verovati reklamnim porukama i na koji način se zaštititi od negativnih uticaja.

„Ne verujte slepo oglasima, kritički se odnosite prema oglasima koji se fokusiraju na emocije. Pre kupovine razmislite da li vam je taj proizvod potreban i obezbedite informacije na drugi način osim oglasa“ poručuje prof. dr Suzana Đukić.

Marketinške kampanje su u većini slučajeva koncipirane tako da potrošače navode da kupuju određene proizvode koji im nisu potrebni, a često šalju i poruku da se vrhunski kvalitet može naći po niskoj ceni što je teško očekivati.

Prof. dr Suzana Đukić je redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Nišu, gde predaje nekoliko predmeta na temu marketinga, na osnovnim, master i doktorskim studijama. Samostalno ili kao koautor, objavila je do sada dva udžbenika, monografiju nacionalnog značaja, monografske studije i više od 100 naučnih radova objavljenih u časopisima, domaćim i međunarodnim savetovanjima.

Akademska predavanja su jedna od aktivnosti koje EU info kutak Niš tradicionalno organizuje i  realizuje u saradnji sa Univerzitetskom bibliotekom „Nikola Tesla“ iz Niša. Ideja je da se važne i zanimljive teme približe građanima i „izmeste“ iz akademskih krugova. Svi predavači u okviru akademskih predavanja u Nišu su univerzitetski profesori.

Prvo predavanje ove godine bilo je na temu aerosoli i zagađenja vazduha, a u narednom periodu u planu su predavanja o uticaju savremenih tehnologija, a zatim i o savremenoj psihologiji i drugim interesantnim temama.