Finansijski doprinos Evropske unije za IPARD III program povećan je u odnosu na prethodni programski period i iznosi 288 miliona evra. Ako se uzme u obzir i nacionalni i privatni doprinos samih investitora, vrednost investicija u ruralnim područjima u Srbiji može iznositi preko 580 miliona evra. Pored već akreditovanih mera IPARD II programa, IPARD III programom predviđeno je uvođenje novih mera, novih sektora, novih limita finansijske podrške, kao specifičnih kriterijuma.

Iz svih ovih razloga EU info point u Novom Sadu organizovao je prvu IPARD 3 info sesiju za poljoprivrednike iz Temerina, a u saradnji sa Opštinom Temerin i Regionalnom razvojnom agencijom Bačka. Sa poljoprivrednicima je razgovarala MSc Slađana Gluščević.

Kako Gluščević kaže, program će podržati nabavku opreme i mašina i izgradnju i rekonstrukciju objekata, sa ciljem dostizanja evropskih standarda u oblasti higijene, bezbednosti hrane, dobrobiti životinja i zaštite životne sredine, osnaživanja poljoprivrednih proizvođača za plasman proizvoda na tržište EU, kao i pripreme za korišćenje evropskih fondova koji će domaćim poljoprivrednim proizvođačima i prerađivačima biti dostupni stupanjem u članstvo EU.

“Kao instrument za predpristupnu pomoć IPA programa IPARD kao poseban instrument predstavlja pomoć državama u statusu kandidata za članstvo EU, kako bi se proces stabilizacije i pridruživanja sproveo u skladu sa svojim specifičnostima, u ovom slučaju u oblasti poljoprivrednog tj. ruralnog razvoja. Predpristupni period je dobro vreme kada se Srbija može pripremiti i krenuti sa restruktuiranjem svoje poljoprivrede“, objašnjava Gluščević.

Mere koje će biti podržane IPARD III programom su:

Mera 1: Investicije u fizičku imovinu poljoprivrednih gazdinstava;

Mera 3: Investicije u fizičku imovinu koje se tiču prerade i marketinga poljoprivrednih proizvoda i proizvoda ribarstva;

Mera 4: Agro-ekološko-klimatske mere i mera organske proizvodnje;

Mera 5: Sprovođenje lokalnih strategija ruralnog razvoja – LEADER pristup;

Mera 6: Investicije u ruralnu javnu infrastrukturu;

Mera 7: Diverzifikacija poljoprivrednih gazdinstava i razvoj poslovanja

Mera 9: Tehnička pomoć (podrška Upravljačkom telu u sprovođenju IPARD programa).

Pored već postojećih sektora ulaganja (voće, povrće, mleko, meso, jaja, grožđe, ostali usevi) IPARD 3 program obuhvatiće i sektore ribarstva i prerade ribe. Omogućena će biti i prerada u sektoru žitarica i industrijskih useva, a intezitet i iznos podrške biće veći.

IPARD 3 program odobrila je Evropska unija, a usvojen je zaključkom Vlade Republike Srbije.