Ukidanjem naknada za roming – do 300 miliona novih klijenata

0

Istraživanje koje je naručila Europska komisija pokazuje da 28 % osoba koje putuju u EU isključuje mobilni telefon prilikom odlaska u drugu zemlju. Samo 8 % putnika prilikom telefonskog poziva u inostranstvu upotrebljava telefon na isti način kao u vlastitoj zemlji, a tri od deset osoba nikada ne telefoniraju kada se nalaze u drugoj zemlji.

Nova anketa kojom je obuhvaćeno 28 000 građana EU pokazuje da zbog naknada za mobilni roming 94 % Evropljana koji putuju izvan granica svoje zemlje ograničavaju upotrebu usluga kao što je Facebook. Evropska komisija izračunala je da telekomunikacijska poduzeća zbog trenutnih strategija u utvrđivanju cena odbacuju tržište od približno 300 miliona korisnika mobilnih telefona, što ima negativne učinke na ostala preduzeća, naprimer proizvođače aplikacija.

Uz procvat upotrebe mobilnih telefona kod kuće, posebno za prenos podataka, naknade za roaming imaju i druge učinke:

  • 47 % osoba nikada ne upotrebljava mobilni internet u drugoj državi članici
  • samo jedna od deset osoba upotrebljavala bi elektronsku poštu na isti način kao i u vlastitoj zemlji
  • više od polovine Evropljanja prilikom putovanja u EU jednostavno isključi mobilni telefon
  • milioni osoba koriste SMS-ove umesto poziva.

Mogućnost da će ljudi koji često putuju, a koji čine najunosniji deo potencijalnoga tržišta, isključiti prenos podataka na svom mobilnom telefonu u romingu veća je nego kod ljudi koji putuju samo povremeno. Komisija smatra da je to zato što su česti putnici bolje obavešteni o realnim troškovima prenosa podataka u romingu u Evropi.

Potpredsednica Evropske komisije Nelie Kroes izjavila je: „Šokirana sam brojkama koje upućuju na to da moramo završiti posao i ukinuti naknade za roming. Potrošači krajnje ograničavaju upotrebu mobilnih telefona, što nema smisla ni za preduzeća.”

Nije reč samo o borbi između putnika i telekomunikacijskih preduzeća. Milioni preduzeća imaju dodatne troškove zbog rominga, a preduzeća poput proizvođača aplikacija, takođe gube zaradu. Roming je na jedinstvenom tržištu besmislen. Riječ je o privrednom ludilu.”

Dok evropsko tržište aplikacija cveta (IP/14/145), prepreke poput naknada za roming usporavaju razvoj određenih delova tog sektora. Posebno su pogođene aplikacije s turističkim vodičima kao i aplikacije za fotografije i karte.

Korisnici ne ograničavaju upotrebu mobilnih telefona samo u inostranstvu . Čak i u vlastitim zemljama 70 % osoba koje telefoniraju u druge evropske zemlje ograničavaju svoje pozive iz finansijskih razloga.

Telefoniranje u EU

Istraživanje koje je naručila Europska komisija pokazuje da 28 % osoba koje putuju u EU isključuje mobilni telefon prilikom odlaska u drugu zemlju. Samo 8 % putnika prilikom telefonskog poziva u inostranstvu upotrebljava telefon na isti način kao u vlastitoj zemlji, a tri od deset osoba nikada ne telefoniraju kada se nalaze u drugoj zemlji

Slanje SMS poruka bolje je od poziva

Prilikom boravka u inostranstvu nešto više ljudi šalje SMS-ove nego što telefonira. Dve od deset osoba slale bi SMS poruke u inostranstvu na isti način kao u svojoj zemlji. Anketa pokazuje da četvrtina putnika nikad ne šalje poruke prilikom boravka u drugoj državi članici.

Bez mobilnog interneta u inostranstvu

Brojke koje se odnose na mobilni internet u inostranstvu još su lošije. Većina ispitanika (47 %) nikad ne bi upotrebljavala e-poštu i društvene medije u drugoj državi članici. Samo jedan od deset ispitanika upotrebljavao bi e-poštu na isti način kao u vlastitoj zemlji, a samo jedan od dvadeset koristio bi se društvenim medijima na isti način kao kod kuće.

Takođe , veća je verovatnoća da će ljudi koji često putuju isključiti prenos podataka na svom mobilnom telefonu u romingu nego ljudi koji putuju samo povremeno (33 % u poređenju s 16 %). Anketa upućuje na to da je ta razlika toliko velika jer su česti putnici bolje informisani o stvarnim troškovima prenosa podataka u romingu u Evropi od onih koji manje putuju.

Istovremeno je, zahvaljujući postojećim propisima o romingu i nižim cenama, širom Evrope nakon 2008. godine došlo do zapanjujućeg porasta upotrebe prenosa podataka u romingu od 1 500 %. Uzimajući u obzir to da se raširenost i upotreba mobilnih usluga povećava i u matičnim zemljama, činjenica da mnogi korisnici ograničavaju njihovu upotrebu u inostranstvu  upućuje na zabrinjavajući trend propuštenih mogućnosti za rast u novom sektoru mobilnih aplikacija kao i u sektoru mobilne telefonije.

Telekomunikacijske usluge u EU dostupne svima

Komisija zakonodavnim predlogom Povezani kontinent (MEMO/13/779) poziva zakonodavce EU (Evropski parlament i Veće) na stvaranje jedinstvenog tržišta i u području mobilne telefonije i interneta. Cilj je postići kombinaciju regulatornih obveza i tržišnih poticaja koji će operatere pokretne mreže navesti na proširenje ponude domaćih tarifa i paketa kako bi najkasnije do 2016. godine  potrošači, prilikom putovanja Unijom, svoje telefone i pametne telefone mogli upotrebljavati po domaćim cenama („u romingu kao kod kuće”). Uz to će, u skladu s pravilima donesenim u 2012.godini , korisnici od jula 2014. godine  imati pravo za vreme putovanja  da napuste svog domaćeg operatera i kupe jeftinije usluge rominga od lokalnog operatera u zemlji koju posećuju ili od konkurentskog davaoca rominga u svojoj zemlji i to bez promene SIM kartice.

Cilj je stvoriti istinsko evropsko područje za komunikaciju postupnim ukidanjem i uklanjanjem razlike u cenama između nacionalnih poziva, poziva u romingu i poziva unutar EU.

Nedavna smanjenja cena

Pre nekoliko godina i pre nego što je EU u 2008. godine uvela gornje granice cena, problem rominga bio je još veći. Od tada su potrošači doživjeli:

  • smanjenje maloprodajnih cena poziva i SMS-ova za 80 %
  • smanjenje cena prijenosa podataka u romingu za do 91 %.

Koristi od opšteg ukidanja naknada za roming sada imaju potrošači u Francuskoj, što pokazuje da preduzeća mogu ponuditi tarife za mobilnu telefoniju s jedinstvenim cenama za celu Evropu.

Korisni linkovi

Rezultati ankete povezani s ponašanjem u roamingu po zemljama

Više o predlogu Povezani kontinent

Oznaka na Twitteru: #roaming #ConnectedContinent

Podeli

Comments are closed.