„Krenuo sam pre nedelju dana u Klub za učenje da bih naučio matematiku i srpski bolje. Radimo testove na tabletu, družimo se sa drugarima“ kaže Viktor.

U okviru projekta „Premošćavanje digitalnog jaza za najugroženiju decu u Srbiji“ formirani su Klubovi za učenje i Biblioteke digitalnih tehnologija za decu koja nemaju računar ili im je potrebna dodatna podrška da savladaju gradivo. Jedan od polaznika ove godine je dvanaestogodišnji Viktor kome je potrebna pomoć na početku 7. razreda. On i drugi đaci mogu tokom cele godine da iznajme tablet računare u školi za učenje na redovnim časovima ili kod kuće.

Klub za učenje je inovativni oblik rada u našoj školi. Namenjen je svim učenicima, ali se akcenat stavlja na učenike marginalizovanih grupa kojima je ovaj vid nastave, učenja i podrške najpotrebniji. Fokus je na časovima dopunske nastave, međutim realizuju se i brojne radionice, priprema za završne ispite, obuke za digitalne kompetencije i priprema za inicijalne testove objašnjava Dragana Radosavljević, koordinatorka Kluba za učenje.

Klub je otvoren cele godine. Učenici mogu sami da se prijave ili ih, na osnovu ocena, predlažu nastavnici.

„Mi imamo evidenciju uspešnosti naših učenika. Na početku školske godine uzimamo ocene iz svih predmeta, pratimo ih na tromesečju da vidimo da li su ocene bolje ili gore od prethodnih. Ukoliko se ocene pokvare, sa tim učenicima se više radi u Klubu za učenje“, kaže nastavnik Đorđe. I on i njegova koleginica Dragana se slažu da đacima ovakav način rada dopada.

„Deca vole da dolaze u Klub za učenje zato što su časovi veoma kreativni. Oni prenose to iskustvo na svoje drugare i onda nam se javlja veliki broj zainteresovanih učenika koji žele da se priključe radu Kluba za učenje i ovakvom vidu podrške i nastave“, objašnjava Dragana.

Osnovnu školu „Osmi oktobar“ trenutno pohađaju 734 učenika u 32 odeljenja. Oko 15 odsto đaka su deca iz ranjivih socijalnih kategorija kojima je potrebna digitalna i psihosocijalna podrška tokom obrazovanja.

„To je jako dobar projekat jer se stavlja akcenat na decu iz osetljivih grupa. I ova pandemija nas je puno čemu naučila i dobro je što smo u tom projektu da otklonimo te barijere, da otklonimo taj jaz, da se svakom detetu pruži jednaka šansa za obrazovanje“ kaže Svetlana Kocić direktorka škole. Seća se i koliko je bilo teško na početku pandemije pomoći svakom detetu, koje nije imalo digitalnu opremu, da prati nastavu na daljinu. Uključivanjem u projekat taj jaz je prevaziđen. „U ovoj školi ne postoji učenik koji sada nema dostupnost nekom laptopu, tabletu, klasičnom računaru“, kaže Svetlana i dodaje da benefite od digitalizacije imaju i đaci i nastavnici.

Primena digitalizacije je stvarno na visokom nivou za sve učenike, bez obzira kojoj kategoriji pripadaju i koliko su kod kuće tehnološki opremljeni. Na veći nivo se podiglo i vršnjačko učenje. Deca su jedna drugima bili predavači, učitelji, pomagači, razmenjivali su i ‘šerovali’ neka ta svoja znanja i iskustva. Nastavnici su prošli digitalne obuke. Uzimali smo projekte koji se tiču inkluzije i primene digitalizacije u nastavi“, objašnjava direktorka, i naglašava da je i pružanje psihosocijalne podrške u Letnjoj školi i Klubu za učenje od suštinske važnosti za inkluziju dece i uspeh u školi.

„Primećuje se da su svi oni jednaki, da su svi isti, da se svima pruža ista i jednaka šansa i to je ono što podiže njihovu motivaciju za dalje učenje, za dalji ostanak u sistemu obrazovanja“, objašnjava direktorka.

Projekat „Premošćivanje digitalnog jaza u Srbiji za najugroženiju decu“  trajaće do 2023. godine. Krajnji cilj je da obrazovni sistem postane otporniji na krizne situacije kao što je ova izazvana pandemijom,  i da bude sposoban da odgovori na zahteve učenika kojima je potrebna dodatna obrazovna podrška.

Evropska unija, kao najveći donator u Srbiji, podržava modernizaciju sistema obrazovanja i usklađivanje sa standardima i praksama zemalja EU. Od 2003. godine, EU je donirala za reformu sektora obrazovanja više od 100 miliona evra – za unapređenje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, reformu srednjeg stručnog obrazovanja i obrazovanja odraslih, renoviranje i opremanje škola i fakulteta, podršku inkluzivnom obrazovanju i drugo.