Evropski savet odlučio je da uvede restriktivne mere za još dve osobe kao odgovor na neopravdanu i ničim izazvanu rusku vojnu agresiju na Ukrajinu.

Savet je dodao proruskog bivšeg predsednika Ukrajine Viktora Fjodoroviča Janukoviča i njegovog sina Aleksandra Viktoroviča Janukoviča na listu lica, subjekata i organa koji podležu restriktivnim merama navedenim u Aneksu Odluke 2014/145/CFSP zbog njihove uloge u podrivanju ili ugrožavanje teritorijalnog integriteta, suvereniteta i nezavisnosti Ukrajine i stabilnosti i bezbednosti države, kao i – u slučaju Aleksandra Viktoroviča Janukoviča – za obavljanje transakcija sa separatističkim grupama u Donjeckom regionu Ukrajine.

Relevantni pravni akti objavljeni su u Službenom listu EU.

EU čvrsto stoji uz Ukrajinu

EU će nastaviti da pruža snažnu podršku ukupnoj ekonomskoj, vojnoj, socijalnoj i finansijskoj otpornosti Ukrajine, uključujući humanitarnu pomoć.

EU odlučno osuđuje neselektivne napade Rusije na civile i civilnu infrastrukturu i poziva Rusiju da odmah i bezuslovno povuče sve svoje trupe i vojnu opremu sa čitave teritorije Ukrajine unutar njenih međunarodno priznatih granica. Međunarodno humanitarno pravo, uključujući i tretman ratnih zarobljenika, mora se poštovati. Ukrajincima, posebno deci, koji su nasilno odvedeni u Rusiju, mora se odmah dozvoliti da se bezbedno vrate. Rusija, Belorusija i svi odgovorni za ratne zločine i druge najteže zločine odgovaraće za svoja dela, u skladu sa međunarodnim pravom.

U svojim zaključcima od 23-24. juna 2022. Evropski savet je naglasio da je EU ostala snažno posvećena pružanju dalje vojne podrške kako bi pomogla Ukrajini da ostvari svoje inherentno pravo na samoodbranu od ruske agresije i odbrani svoj teritorijalni integritet i suverenitet.

Saopštenje