U okviru Evropske alijanse za prakse (European Alliance for Apprenticeships – EAfA) u Beogradu je održan seminar čiji je tematski fokus na digitalizaciji i učenju zasnovanom na radu i ulogama programa praksi u šemi Garancije za mlade.

“Srbija, kao naš današnji domaćin, poznata je po značajnom napretku u uspostavljanju snažnog sistema kvalifikacija i, posebno, poboljšanju kvaliteta stručnog obrazovanja stavljajući veći naglasak na pripravništvo i izlaganje učenika stvarnim uslovima rada tokom njihovog formalnog obrazovanja”, rekao je Martin Klaucke, šef operacija Delegacije Evropske unije u Srbiji.

“Od značaja za ceo region, EU je spremna da pruži podršku uspostavljanju Garancije za mlade kroz značajan finansijski paket, kao jednu od vodećih inicijativa u okviru Ekonomskog investicionog plana. Ovaj mehanizam treba da obezbedi da mladi ljudi mlađi od 30 godina dobiju kvalitetno zaposlenje, kontinuirano obrazovanje, praksu ili pripravništvo u periodu od četiri meseca nakon što su postali nezaposleni ili napustili školovanje”, istakao je Klaucke.

Seminar je imao za cilj da podeli iskustva Srbije u pogledu razvoja delotvornih programa učenja/naukovanja zasnovanog na radu, da produbi razumevanje izazova i mogućnosti u razvoju i implementaciji sistema praksi i da uči iz dobrih praksi i primera EAfA. Takođe, tokom skupa su tražene mogućnosti bližeg usklađivanje partnerskih zemalja sa EAfA, kao i sagledavanja napretka u postizanju ciljeva EU za učenje zasnovano na radu (Deklaracija iz Osnabrika 2020.).

„U dualni sistem obrazovanja uključeno je više od 10.500 učenika i 700 kompanija. Ponosni smo na činjenicu da je prva generacija učenika u dualnom sistemu obrazovanja, njih oko 3.000, završila svoje školovanje i polovina njih se zaposlila u struci. Takođe, deo učenika karijeru je započeo upravo u onim kompanijama u kojima su obavljali proces učenja kroz rad“, rekao je Branko Ružić, Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja na seminaru predstavnika članica EAFA.

EAfA je platforma kojom upravlja EK u bliskoj saradnji sa socijalnim partnerima EU, koja okuplja vlade i  poslovna udruženja, pojedinačne kompanije, socijalne partnere, komore, pružaoce stručnog obrazovanja i obuke (VET), regione, predstavnike mladih i think tanks. Zajednički cilj je jačanje kvaliteta, ponude, imidža i mobilnosti praksi u Evropi.

EAfA je do sada mobilisala ne samo države članice EU i veliki broj zainteresovanih strana da se angažuju u kvalitetnom naukovanju, već je postepeno bila otvorena za zemlje kandidate – Albaniju, Severnu Makedoniju, Crnu Goru, Srbiju i Tursku – i partnerske zemlje iz juga i Istočno susedstvo (Gruzija, Izrael i Moldavija).