Evropska komisija je ovog meseca odobrila 23 višegodišnja nacionalna programa u okviru Fonda za azil, migracije i integraciju (FAMI) i Fonda za unutrašnju bezbednost (FUS). Ukupna sredstva za dogovorene programe iznose oko 2,4 milijarde evra za period od 2014–2020. Novac će se dodeliti državama članicama koje su najizloženije velikim migracijskim tokovima, poput Grčke i Italije, te drugim državama članicama EU koje se suočavaju sa tim problemom. Komisija intenzivno sarađuje s državama članicama kako bi osigurala da se sredstva EU odmah isplate. U martu su već odobrena 22 nacionalna programa, a dodatnih 13 programa biće odobreno kasnije ove godine.

Komesar za migracije, unutrašnje poslove i građanstvo Dimitris Avramopulos je izjavio: „Države članice se u poslednje vreme suočavaju s novim izazovima u oblasti migracija i bezbednosti pa Komisija preduzima mere u duhu solidarnosti. Evropskim migracijskim programom i programom bezbednosti Komisija preduzima ambiciozne korake za poboljšanje upravljanja migracijama, podsticanje saradnje i stvaranje bezbednije Evrope za naše građane u pogledu organizovanog kriminala i terorizma. Nacionalnim programima koje je Komisija odobrila pruža se znatna finansijska pomoć državama članicama za rešavanje tih izazova. Odlučno nastavljamo sprovođenje solidarnosti u praksi“.

Sredstvima iz FAMI programa se daje podrška nacionalnim naporima za povećanje kapaciteta za prihvat, usklađivanje postupaka azila s normama Unije, integraciju migranata na lokalnom i regionalnom nivou te naporima za povećanje delotvornosti programa povratka. Sredstva iz programa FUS jesu dopuna nacionalnim naporima za poboljšanje upravljanja granicama i nadzora nad njima u državama članicama (posebno upotrebom modernih tehnologija). Finansijska sredstva programa FUS upotrebljavaju se i za prekograničnu saradnju u sprovođenju zakona i jačanje kapaciteta država članica da delotvorno upravljaju bezbednosnim rizicima, kao što su terorizam i nasilna radikalizacija, trgovina drogom, sajber kriminal, trgovina ljudima i drugi oblici organizovanog kriminala.

Osim osnovnih dodeljenih sredstava (videti Prilog), većina nacionalnih programa dopunjuje se dodatnim iznosima dostupnim za sprovođenje posebnih transnacionalnih mera. One mogu obuhvatati projekte zajedničkog povratka i reintegracije u okviru programa FAMI ili uspostavljanje konzularne saradnje u okviru programa FUS. Dodatna sredstva u okviru programa FUS biće uložena za kupovinu krupne opreme koja će biti stavljena na raspolaganje Frontexu. Taj resurs će biti dostupan za zajedničke operacije kad god bude potrebno. Uz to, gotovo 37 miliona evra će biti dodeljeno za programe FAMI-ja kao podrška programu Unije za preseljenje u periodu od 2014–2015.

Komisija radi na brzom odobrenju preostalih nacionalnih programa. Sa ukupnim budžetom od gotovo sedam milijardi evra za FAMI i FUS za razdoblje 2014–2020, ti fondovi su glavni finansijski instrument EU za ulaganje u otvorenu i bezbednu Evropu.

Kontekst

Rad EU u području migracija i unutrašnjih poslova ima podršku Fonda za azil, migracije i integraciju te Fonda za unutrašnju sigurnost.

Fond za azil, migracije i integraciju doprinosi delotvornom upravljanju migracijskim tokovima i razvoju zajedničkog pristupa azilu i migracijama.

Fond za unutrašnju bezbednost (koji se sastoji od instrumenta za granice i vize te za policijsku saradnju i upravljanje krizama) pomaže u osiguravanju visokog nivoa bezbednosti i sprečavanju kriminala u Uniji, a istovremeno omogućuje zakonito putovanje i obezbeđuje stabilno upravljanje spoljašnjim granicama Unije.

U okviru višegodišnjih strateških nacionalnih programa dodeljuje se 85 odsto sredstava tih fondova, predviđenih za period 2014–2020. Nakon odobrenja Komisije programe pripremaju, sprovode, nadziru i ocenjuju nadležna tela u državama članicama, u partnerstvu sa relevantnim akterima u toj oblasti, uključujući civilno društvo. Programi za preseljenje i premeštanje koje je Komisija nedavno predložila, a Savet podržao, sprovodiće se u okviru nacionalnih programa FAMI.

Preostalim sredstvima, koja čine oko 15 odsto ukupnih sredstava, Komisija upravlja na osnovu pojedinačnih programa rada. Upravo se tim Komisijinim programima rada finansiraju mere Unije i hitna pomoć državama članicama.

Komisija je proteklih nedelja odobrila 23 nacionalna programa: sedam programa u okviru FAMI-ja (Kipar, Grčka, Italija, Poljska, Slovačka, Španija i Švedska) i 16 programa u okviru FUS-a (Austrija, Bugarska, Kipar, Estonija, Finska, Grčka, Irska, Italija, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Portugal, Rumunija, Slovenija i Španija). Ranije ove godine Komisija je odobrila 22 nacionalna programa: 17 programa u okviru FAMI-ja (Austrija, Belgija, Bugarska, Češka, Estonija, Finska, Francuska, Litvanija, Luksemburg, Mađarska, Malta, Holandija, Nemačka, Portugalija, Rumunija, Slovenija i Ujedinjeno Kraljevstvo) i pet programa u okviru FUS-a (Belgija, Češka, Danska, Francuska, Nemačka). Kasnije tokom 2015. biće odobreno preostalih 13 nacionalnih programa.