Evropska unija je najveći donator u Srbiji za upravljanje migracijama. Od 2015. godine, od kada su intenzivirani mešoviti migracioni tokovi u Srbiji, EU je donirala  više od od 117 miliona evra državnim institucijama, lokalnim samoupravama, međunarodnim organizacijama i organizacijama civilnog društva i drugim korisnicima. Ova pomoć posebno je važna tokom epidemije KOVID-19, kada je potrebno zaštiti migrante i kada je povećan pritisak na prihvatne i centre za smeštaj tražilaca azila.

Prihvatni i centri za azil u kojima su smešteni migranti opremljeni su i funkcionišu zahvaljujući pomoći Evropske unije. Hrana, tekući troškovi centara, prevoz do škola, funkcionisanje zdravstvenih službi i osoblja, takođe se finansiraju uz pomoć EU.

Dodatno, Evropska unija sarađuje sa državnim organima na unapređenju kapaciteta za upravljanje migracijama, posebno sa Komesarijatom za izbeglice i migracije, na uspostavljanju sistema za upravljanje smeštajnim kapacitetima u skladu sa međunarodnim i EU standardima.

U trenutku proglašenja vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije usled KOVID-19 epidemije, u centrima za smeštaj tražilaca azila i u prihvatnim centrima bilo je smešteno oko 5.900 migranata.

Od 15. marta, tj. proglašenjem vanrednog stanja, svi migranti koji su boravili van centara smešteni su u neki od objekata kojima upravlja Komesarijat za izbeglice i migracije.

KIRS

Smeštajni kapaciteti postali su mali da obezbede krevet za sve kojima je bio potreban. Zato su otvarani i novi kapaciteti, i to privremeni centri u Miratovcu i Moroviću.

U mesecima vanrednog stanja u centrima je bilo smešteno više od 9.000 migranata, pa je bilo neophodno proširiti kapacitete. Zato su postavljani šatori i rab holovi.

Kao i pre KOVID-19 epidemije, i tokom ovih vandrednih okolnosti, zahvaljujući sredstvima Evropske unije obezbeđenim u okviru Podrške EU upravljanju migracijama u Srbiji, migrantima koji borave na teritoriji Srbije obezbeđena je zaštita, smeštaj, ishrana i zdravstvena nega.

Sve vreme trajanja vanrednog stanja bilo je pojačano informisanje migranata o aktulenoj situaciji u Srbiji i svetu. Svakoga dana dobijali su bilten sa najnovijim podacima, preveden na nekoliko jezika.

KIRS

Nakon što je 7. maja ukinuto vanredno stanje, počeo je da opada broj migranata u prihvatnim i centrima za azil, pa je trenutni broj smeštenih oko 4.500.

Iako je zabeležen manji broj incidenata, migranti su strpljivo i odgovorno delili sudbinu građana Srbije. Uključili su se u mere pojačane higijenske zaštite, a u par centara šili su maske za sebe i zaposlene u Komesarijatu za izbeglice i migracije. Nudili su pomoć i državi, jer među njima ima i zdravstvenih radnika. Neki su izrazili želju da se priključe javnim službama i pomognu u dezinfikovanju javnih površina u borbi protiv KOVID-19 epidemije.

Zahvaljujući velikom trudu svih aktera i institucija uključenih u upravljanje migracijama, među migrantskom populacijom nisu zabeleženi slučajevi KOVID-19 infekcije.

KIRS