Javna debatau u okviru Evropske škole debate (EŠD) okupila je u Gradskoj kući u Zrenjaninu srednjoškolce, studente i građane ovog grada. Tema debate bila je „ovaj dom veruje da multinacionalne kompanije treba da budu odgovorne za zloupotrebe ljudskih prava koje se dešavaju bilo gde u njihovom lancu proizvodnje.“

Učesnici debate, predstavljajući svoje argumente pred publikom u Baroknoj sali, demonstrirali su poznavanje teme i veštine debatovanja koje su naučili tokom trajanja 10. ciklusa EŠD.

Atmosfera je bila intenzivna dok su najbolji polaznici iz Zrenjanina i okolnih mesta sučeljavali svoje stavove, pružajući dinamičan uvid u aktuelne teme ljudskih prava i odgovornosti multinacionalnih kompanija.

„Jeste izazovno, ali je zapravno mnogo više zabavno. Biti u prilici da preispitaš svoje stavove da upoznaš stavove neke druge osobe koja isto takčmiči i pokušava da te ubedi u nešto drugo u šta možda i ona ne veruje zapravo je jako zabavno i jako poučno,“ rekao je učesnik Đorđe Radonjić, koji je na održanoj Javnoj debati predstavljao dom koji lično ne podržava.

Žiri su sačinjavali profesor filozofije u Zrenjaninskoj gimnaziji, Edi Daruši, i  koordinator kancelarije za mlade Zrenjanin, Miodrag Laništanin, a imali su zadatak da ocene argumente i veštine učesnika. Procenili su da je svaka strana pokazala izuzetnu sposobnost argumentovanja i kritičkog razmišljanja.

„Važno je za mladu osobu da iskaže svoje mišljenje i da kroz vežbe debatovanja stekne samouverenje i jasno kaže svoje stavove,“, rekao je Laništanin.

Ova debata je jedna od osam koje će se održati u celoj Srbiji u okviru Evropske škole debate za srednjoškolce i studente. Polaznici, njih 30 iz Vojvodine, su od novembra 2023. godine pohađali radionice o Evropskoj uniji o debatnim veštinama. Organizatori Evropske škole debate želeli su ovim nadmetanjem da podstaknu mlade da razvijaju kritičko mišljenje i argumentovanje stavova. Finalna debata i sučeljavanje stavova biće održano tokom maja u Beogradu u Narodnoj Skupštini Republike Srbije.

* Evropska škola debate je projekat koji organizuju Informacioni centar Evropske unije, i debatna akademska mreža Otvorena komunikacija | Open Communication, uz podršku Delegacije Evropske unije. Cilj ovog projekta je edukacija srednjoškolaca i studenata o Evropskoj uniji, i veštini debatovanja.