Proces proizvodnje i korišćenja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije i uticaj proizvodnih procesa na životnu sredinu i klimatske promene, tema su novog predavanje koje EU info kutak Niš organizuje u okviru serijala zelenih predavanja „Zeleni kutak znanja“ u partnerstvu sa Centrom za promociju nauke (CPN).

Gost EU info kutka u Nišu (Vožda Karađorđa 5) biće prof. dr Aleksandar Jovović sa Mašinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, koji će u četvrtak 23. marta, u 17 časova, govoriti o uticaju  neobnovljivih i obnovljivih izvora energije na klimatske promene i životnu sredinu.

Link za prijavu.

U okviru predavanja, akcenat će biti stavljen na proces proizvodnje i korišćenja obnovljivih i neobnovljivih izvora energije kao i uticaj proizvodnih procesa na životnu sredinu i klimatske promene. Govorićemo i o  strateško-planskim i tehničko-tehnološkim merama smanjenja uticaja, rizicima i udesnim situacijama i uticaju koje imaju na životnu sredinu. Važan segment predavanje će biti i socio-ekonomske komponente, poput širenja površinskih kopova i raseljavanje stanovništva, troškova zaštite životne sredine i skrivenih troškova zaštite zdravlja ljudi, kao i troškova promene energetske politike.

Prof. dr Aleksandar Jovović predaje na Mašinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu na Odseku za procesnu tehniku i zaštitu životne sredine.

Član je Akademijskog odbora Čovek i životna sredina SANU, Naučnog društva Srbije, Matičnog naučnog odbora za uređenje, zaštitu i korišćenje voda, vazduha i zemljište Beograd i Savetodavnog odbora Centra za čistiju proizvodnju. Nacionalni je ekspert za čistiju proizvodnju. Osnivač je Asocijacije za upravljanje čvrstim otpadom, SeSWA i osnivač Projekta osnivanja Nacionalnog tela za utvrđivanje posledica NATO bombardovanja. Predsednik je Komisije Z183 za cirkularnu ekonomiju i upravljanja otpadom i član komisije A207 za Sisteme menadžmenta zaštitom životne sredine, Instituta za standardizaciju. Član radne grupe 15, Energetika, Nacionalnog konventa o EU. Učesnik i rukovodilac velikog broja generalnih, idejnih i glavnih projekata, kao i nacionalnih strateških dokumenata, propisa i studija iz oblasti zaštite životne sredine, energetike i održivog razvoja. U okviru naučnih aktivnosti objavljuje radove u časopisima i na konferencijama međunarodnog i nacionalnog značaja.

Centar za promociju nauke (CPN) javna je institucija koja se bavi promocijom i popularizacijom nauke i tehnologije. Misija CPN-a je da premosti jaz između nauke i društva okupljajući relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija, a jedan od važnih ciljeva jeste širenje naučne pismenosti u najširim slojevima društva. Centar organizuje veliki broj izložbi, predavanja, panel-diskusija i drugih interaktivnih događaja na različite teme i namenjenih svim uzrastima.