Međunarodni dan borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije: izjava visokog predstavnika Žozepa Borelja u ime Europske unije

Povodom 75. godina od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, ovogodišnja tema Međunarodnog dana borbe protiv homofobije, bifobije i transfobije (IDAHOT) – „Uvek zajedno: ujedinjeni u različitosti” – podsećamo da su sva ljudska bića, bez obzira na to ko su, koga vole i kako vide i definišu sebe, rođena slobodna, s jednakim dostojanstvom i pravima.

Svedoci smo porasta retorike protiv LGBTI osoba podstaknute dezinformacijama i lažnim diskursima, koja često dovodi do nasilja, uznemiravanja i stigmatizacije. Izveštaji Međunarodnog udruženja lezbejki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba (ILGA) i EU Agencije za fundamentalna prava (FRA) upućuju na sve veći stepen nasilja, diskriminacije i isključenosti LGBTI osoba u Evropi. Duboko smo zabrinuti zbog situacije podjednako u Evropi i u svetu. Sukobi, krize i i vanredne situacije često dodatno povećavaju ranjivost LGBTI zajednice.

Neprihvatljivo je da se ljudska prava i dalje krše i zloupotrebljavaju na temelju percipirane ili stvarne seksualne orijentacije i rodnog identiteta. EU poziva svih 67 državnih jurisdikcija u svetu koje i dalje kažnjavaju homoseksualnost, od kojih 11 sporazumne istospolne veze kažnjava smrtnom kaznom, da odmah okončaju tu diskriminacijsku praksu. Intenzivno sarađujemo sa svim našim partnerima na suzbijanju zakona, politika i praksi kojima se diskriminiše na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta, kao i uklanjanju svih oblika nasilja.

Pozdravljamo pozitivne pomake, kao što je poboljšana pravna zaštita u nekim zemljama, koji su često rezultat neumornog rada civilnog društva. EU odlučno podupire organizacije civilnog društva i borce za prava LGBTI osoba. Ove godine dodatnih 15 milona evra namenjeno je promociji ravnopravnosti, uključenosti i raznolikosti na globalnom nivou*, uz finansijska sredstva dodeljena u okviru regionalnih i drugih programa i mehanizama.

EU će nastaviti s radom, između ostalog i u okviru multilateralnih foruma, na zaštiti i promociji potpunog ostvarivanja ljudskih prava za LGBTI osobe u svim aspektima njihovog života, u EU-u i širom sveta. Solidarni sa svima – ujedinjeni u raznolikosti.

*Tematski program za ljudska prava i demokratiju – Instrument za susedstvo, razvoj i međunarodnu saradnju (NDICI)