Radionica medicinske prve pomoći, dramska i radionica o upravljanju u kriznim situacijama označile su početak programa Veštine bez granica koje je EU info kutak Novi Sad osmislio u okviru seta sadržaja koje će zajedno sa lokalnim partnerima organizovati kroz mesta u Vojvodini tokom 2024. godine.

Prvi paket programa Veštine bez granica održan je u Pančevu, zajedno sa udruženjem Sinhro hub, u prostorijama ovog udruženja.

Program Veštine bez granica čini paket radionica iz oblasti obrazovanja, umetnosti i zdravlja. Radi se o profesionalnim veštinama koje građani mogu da nauče i koriste u svakodnevnom životu.

U kreiranju radionica osim EU info kutka Novi Sad učestvuju i loklane organizacije/institucije predlažući teme koje su interesantne i značajne njihovoj zajednici.

Oslanjajući se na godišnju temu Evropske komisije, a to je godina profesionalnih veština, naš program širi veštine, podstiče učenje i usavršavanje bez obzira na životnu dob ili profesiju.

Tinu-ninu! je radionica medicinske prve pomoći za osobe od 13 do 30 godina koju je održala medicinska sestra sa dugogodišnjim iskustvom u Hitnoj pomoći, približivši polaznicima mogućnosti i veštine u situacijama koja zahtevaju brzo reagovanje: kako pružiti prvu pomoć ukoliko neko u njihovom okruženju izgubi svest, kako ispravno reagovati u slučaju nezgode kako bi nekoga zbrinuli, i sl.

Dramska radionica “Mišolovka” koju je vodio pozorišni pedagog Ibro Sakić je na jedan interaktivan i zanimljiv način povezala teatar i stvarni život. Učesnici i učesnice su kroz kratke dramske vežbe/sličice vežbali glumačke veštine koje mogu da koriste u svakodnevnom životu. Kroz vežbe kojima se neguje timski rad i razvija empatija povezali su se kao grupa.

“Krizni PR u organizacijama”, radionicu o upravljanju u kriznim situacijama vodila je Pančevka, komunikološkinja Tanja Tatomirović. Na ovoj radionici su učesnici iz više nevladinih organizacija saznali kako da prepoznaju kriznu situaciju i da, shodno okolnostima, efikasno reaguju, ali i na koji način da zadrže kontrolu nad informacijama i iskoriste sve komunikacione kanale (tradicionalne i digitalne) na najbolji mogući način.

Karavan radionica Veštine bez granica svoje putovanje u februaru nastavlja u Bečeju i selima u njegovoj okolini.

Eu info kutak Novi Sad osmislio je program Veštine bez granica koji će biti realizovan u mestima širom Vojvodine. U pitanju je set radionica iz oblasti obrazovanja, umetnosti i zdravlja, kao grupa profesionalnih veština koje građani mogu da nauče i koriste u svakodnevnom životu. Oslanjajući se na godišnju temu Evropske komisije za 2024. godinu koja je posvećena profesionalnim veštinama, ovaj program širi veštine, podstiče učenje i usavršavanje bez obzira na životnu dob ili profesiju.