Antimikrobna rezistencija podrazumeva otpornost bakterija na dejstvo antibiotika, što je svrstano među 10 najalarmantnijih pretnji po ljudsko zdravlje. Upravo je to bila tema trećeg simpozijuma veterinarske medicine sa međunarodnim učešćem koji je održan na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Gosti simpozijuma “Antimikrobna rezistencija – izazov sadašnjosti, pretnja budućnosti”, koji je realizovan u saradnji sa EU info pointom Novi Sad, bili su studenti i profesori sa veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu.

Na simpozijumu se govorilo o mnogobrojnim smernicama koje se tiču racionalne upotrebe antibiotika u veterinarskoj medicini ali i primeni biosigurnostih mera na farmama.

“Na ovom skupu učestvuju studenti departmana za veterinarsku medicinu Poljoprivrednog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu i student Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu. Jako je važno da studenti razmene svoja iskustva upravo ovoj temi ali i da čuju detaljnije i dodatne smernica od profesora iz Zagreba i Novog Sada o tome kako zajedno da se borimo protiv rezistencije bakterija na antibiotike”, rekla je vanredna profesorka Departmana za veterinarsku medicinu novosadskog Poljoprivrednog fakulteta, Zorana Kovačević.

Na simpozujumu je zaključeno da Srbija ide putem Evropske unije kada su u pitanju veterinarske smernice, te da se zakoni koji važe u zemljama EU, primenjuju i kod nas.

“Mislim da Srbija ide u dobrom smeru, da su ljudi koji se bave time kompetentni, stručni i odgovorni i ovaj simpozijum je samo jedan primer jačanja naše bilateralne ili međunarodne saradnje koja nije važna samo za ovo područje nego i uopšteno. Jako mi je drago da se ovako nešto događa pogotovo jer je ovo studentski, defakto, kongres i mislim da se studenti trebaju povezivati što više i razmenjivati iskustva koja stiču na svojim matičnim institucijama”, kaže dekan Veterinarskog fakulteta, Sveučilišta u Zagrebu, profesor Marko Samardžija.

Nesavesnom, neodgovornom i nezakonitom upotrebom antibiotika vlasnici koji sami leče svoje životinje, pospešuju mikrobnu rezistencija i u rizik stavljaju kako zdravlje životinja, tako i zdravlje ljudi. Kao cilj simpozijuma istaknuta je važnost ovog problema i bitnost edukacije studenata veterine radi suzbijanja ovog problema.

„Ova predavanja i radionice nam omogućavaju da mi studenti, sami među sobom, razmenjujemo iskustva, što će nam pomoći da dalje širimo svest o tome kada mi budemo završili fakultet i postali doktori“, rekla je jedna od učesnica simpozijuma, Branislava Pantić.

Ovo je treći ovakav simpozijum u organizaciji Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu. Tokom dvodnevnog trajanja, studenti su učestvovali u predavanjima više profesora iz Zagreba, interaktivnim radionicama, ali i predstavili sopstvene radove na ovu temu.