Dnevno pravimo i isporučujemo oko sto vizira zdravstvenim radnicima na teritoriji Vojvodine”- rekao je Vladimir Todorović, rukovodilac Laboratorije ideja- iDEAlab koja je osnovana na Univerzitetu u Novom Sadu.

U trenucima kada je podrška zdravstvenom osoblju najpotrebnija, Laboratorija ideja- iDEAlab ponudila je pomoć Kliničkom centru Vojvodine, inspirisana idejom o pomoći koju su 3D štampači pružili bolnicama u žarištima Italije najpogođenijim COVID-19 virusom.

Odmah se krenulo sa 3D štampom vizira za zaštitu zdravstvenih radnika od virusa, koji prekrivaju lice i tako štite od kapljičnog prenošenja COVID-19. Kako je vizire moguće dezinfikovati, njihova upotreba je višekratna.

„Izrada vizira radi se na štampačima FDM štampom i trenutno u ovoj grupi u kojoj radimo mi smo u stanju da proizvedemo nekih stotinak vizira za potrebe zdravstvenih radnika na teritoriji Vojvodine, koliko im i isporučujemo dnevno“, poručuje Todorović.

Nabavka 3D štampača, koji su se pokazali kao izuzetno korisni u ovoj situaciji, finansirana je, između ostalog i kroz različite projekte Evropske unije. Jedan od timova koji se prvi priključio akciji izrade vizira za medicinske radnike je iDEAlab iz Novog Sada. iDEAlab je nastao u okviru Tempus projekta „Fostering students’ entrepreneurship and open innovation in university-industry collaboration (iDEALab)“, koji je finansirala Evropska unija.

 

iDEAlab je učestvovao u pokretanju projekta „Vizionari Srbije“ gde se akciji štampanja vizira od početka pridružilo i nekoliko poslovnih inkubatora  i naučno-tehnoloških parkova, čiji razvoj i unapređenje kapaciteta, pre svega kroz projekat EUPRO, ali i EUBID projekat, pomaže Evropska unija. Trenutno je volonterski uposleno više od 60 kompanija, timova i pojedinaca.Osim štampanja vizira, startapi koji se u razvijaju u inkubatorima i Naučno tehnološkim parkovima pokušavaju da sprovedu u delo i još neke inovativne ideje, kako bi olakšali odbranu od COVID19.

„iDEAlab kao laboratorija kreirana je kroz projekat Evropske komisije. Trenutno se sva ta oprema stavila u funkciju izrade vizira za medicinsko i zdravstveno osoblje koje dobija vizire izrađene na 3D štampačima koji su kupljeni tada kroz projekat Evropske komisije“, dodaje Todorović.

Broj pojedinaca i kompanija koji se uključuju u 3D štampanje svakodnevno raste. Oformljena je Facebook grupa „Vizionari Srbije“ gde se uključuju i građani koji žele da pomognu, a broj angažovanih u iDEAlabu stalno raste, zahvaljujući mreži saradnika koja je uspostavljena tokom trajanja Tempus projekta.

Tempus projekat podržan od strane EU trajao je 3 godine, sa partnerima iz Bosne, Crne Gore i preko 18 partnera iz naučnih institucija, start-up i tehnoloških kompanija iz Srbije i šire EU  imao je za cilj stvaranje i opremanje iDEAlaba kao mesta za doprinos inovativnim idejama i tehnološkim rešenjima, kakva je upravo i ova inicijativa.

Horizont 2020 je okvirni program Evropske unije za istraživanje i inovacije. Za period od 2014. do 2020. godine, predviđen je budžet od više od 77 milijardi evra, uz privatna i nacionalna ulaganja koja će dodeljeni novac privući. Horizont 2020 je namenjen svim fizičkim i pravnim licima iz zemalja EU i pridruženih zemalja, među kojima je od jula 2014. i Srbija.
Srbija je od početka učešća u programa Horizont 2020 dobila 311 projekata ukupne vrednosti od 102,6 miliona evra. Horizont 2020 biće zamenjen novim programom za dugoročno finansiranje u oblasti istraživanja i inovacija – Horizont Evropa koji bi trebalo da počne sa realizacijom 1. januara 2021 godine.
Evropska unija pruža podršku Srbiji za učešće u programu Horizont 2020, a nastaviće i za program Horizont Evropa, kroz projekat Podrška učešću u EU programima koji pomaže potencijanim aplikantima u razvijanju projekta ne samo za Horizont, već i za sve ostale EU programe dostupne u Srbiji.