Komisija poziva Veće i Parlament na donošenje priedloga o energetici, prevozu, astronautici i digitalnim komunikacijskim mrežama kao i na provođenje i primenu zakonodavstva za dovršenje unutarnjeg tržišta.

Evropska komisija poziva države članice da prepoznaju ključnu važnost industrije za stvaranje radnih mesta i rast i da uključe pitanja konkurentnosti povezanih s industrijom u sva područja politika. To je ključna poruka saopštenja Za oživljavanje evropske industrije, koje je doneseno danas. Komisija poziva Veće i Parlament na donošenje predloga o energetici, prevozu, astronautici i digitalnim komunikacijskim mrežama kao i  na provođenje i primenu zakonodavstva za dovršenje unutarnjeg tržišta. Takođe, mora se nastaviti modernizacija industrije ulaganjem u inovacije, korišćenje resursa, nove tehnologije, veštine i pristup finansiranju te ubrzati korišćenje sredstava EU-a koja su za to namenjena. Saopštenjem se promoviše Evropa koja će pojednostavnjenjem zakonodavnog okvira i poboljšanjem rada javne uprave na nacionalnom, regionalnom i evropskom nivou postati naklonjenija preduzetništvu. Ključna su pitanja i lakši pristup tržištima trećih zemalja usklađivanjem međunarodnih standarda, otvorena javna nabavka, zaštita patenata i ekonomska diplomatija.

Potpredsednik Evropske komisije nadležan za industriju i preduzetništvo Antonio Tajani izjavio je: „Evropa je i dalje daleko od cilja da do 2020. udeo industrije u BDP-u Evrope iznosi 20 %. Zato industrijska konkurentnost mora biti u središtu političkog programa na zasjedanju Evropskog veća u martu 2014.godine. Današnjom inicijativom Komisija šalje jasnu poruku da je našoj indudtriji  preko potrebna hitna reindustrijalizacija i modernizacija ako želimo stvoriti nova radna mjesta. Potreban je snažan angažman na nacionalnom i evropskom nivou  kako bismo dosledno i u skladu s prioritetima upotrebili sve instrumente koje imamo na raspolaganju. Industrijska strategija mora obuhvatiti mnoge druge sektore budući da su sve više međusobno povezani i imaju veliki utecaj na uspeh industrije.

Dodatne informacije:

Communication For a European industrial renaissance

MEMO/14/37: Member States need to act to boost European industry

Snažni industrijski temelji preduvjet su za rast i stvaranje radnih mjesta

EU se izdiže iz dosad najduže recesije koja je naglasila važnost jakog industrijskog sektora za privredni opstanak. Uloga industrije u Evropi uvelike nadilazi proizvodnju, počevši od sirovina i energetike do poslovnih rešenja (npr. logistika), potrošačkih usluga (npr. postprodajne usluge za trajna dobra) ili turizma. Industrija čini preko 80 % izvoza Evrope , privatnih istraživanja i inovacija čime se naglašava da je važnost industrije puno veća nego što se to čini na temelju njenog udela u BDP-u. Gotovo svako četvrto radno mjesto u privatnom sektoru je u industriji i često su to visokokvalifikovani poslovi, dok svako dodatno radno mesto u proizvodnji otvara 0,5 – 2 radna mjesta u ostalim sektorima. Međutim, u leto 2013. doprinos proizvodnje BDP-u EU-a od 15.1 % dodatno se smanjio i daleko je od cilja koji je 2012. predložila Komisija, a prema kojem do 2020. treba iznositi 20 %.

Konkurentna industrija prioritet je evropskog programa

Zbog važnosti predstojećih izazova za budućnost Evrope potrebno je obratiti pažnju i usmeriti politiku na najvišoj političkom nivou tj. Evropskom veću. To je važno da bi se dosledno i u skladu s prioritetima upotrebili svi instrumenti koji su EU-u na raspolaganju. Evropska komisija poziva države članice da prepoznaju važnost industrije za povećanje konkurentnosti i održivi rast u Evropi i da sistematičnije uključe pitanja konkurentnosti u sva područja politika.

Komisija smatra da je potrebno slediti sledeće prioritete kako bi se podržala konkurentnost evropske industrije:

  • Snažnije uključivanje industrijske konkurentnosti u sva područja politika s obzirom na važnost doprinosa industrije cjelokupnoj privredi EU-a.
  • Povećanje potencijala unutarnjeg tržišta razvojem potrebne infrastrukture, osiguravanjem stabilnog, pojednostavnjenog i predvidljivog regulatornog okvira pogodnog za preduzetništvo i inovacije, integriracijom tržišta kapitala, poboljšanjem mogućnosti osposobljavanja i mobilnosti građana kao i  dovršenjem unutarnjeg tržišta za usluge kao glavnog faktora  industrijske konkurentnosti.
  • Preduzimanje mera na unutarašnjem tržištu i na međunarodnom nivou kako bi se osigurao siguran pristup energetici i sirovinama po pristupačnim cenama koje odražavaju međunarodne uslove.
  • Sprovođenje  evropskih finansijskih instrumenata, na temelju rezultata programa COSME, Horizon 2020., strukturnih fondova (iz regionalnih fondova najmanje 100 milijardi EUR) i nacionalnog finansiranja za daljne inovacije, ulaganja i reindustrijalizaciju.
  • Ponovno uspostavljanje normalnog finansiranja realne industrije. U tom pogledu Evropska investiciona banka trebala bi imati veću stratešku ulogu tako da više usmerava finansiranje na inovacije i industrijske projekte. EU bi trebao rješavati preostala uska grla stvorena rascepkanošću financijskih tržišta i stvoriti uslove za razvoj alternativnih izvora finansiranja.
  • Olakšavanje postupne integracije preduzetnika, a posebno malih i srednjih poduzetnika EU-a u globalne lance stvaranja vrednosti kako bi se povećala konkurentnost i osigurao pristup svjetskim tržištima po povoljnijim konkurentnim uslovima.
  • Jačanje industrijske konkurentnosti ključno je za ponovno pokretanje rasta i zapošljavanja s ciljem ostvarivanja udjela proizvodnje u BDP-u od 20 % do 2020.