Zaključci Saveta o Ukrajini

0

Sastanak SAVETA SPOLJNIH POSLOVA, Brisel, 10. februar 2014.

Savet je usvojio sledeće zaključke:

  1. „EU zabrinuto prati situaciju i političku krizu koja ne prestaje u Ukrajini, i ostaje spremna da brzo odgovori na bilo kakvo pogoršanje stanja na terenu. Savet je uznemiren kršenjem ljudskih prava, uključujući nasilje, slučajeve nestalih osoba, mučenja i zastrašivanja i žali zbog smrti i povreda koje su pretrpele obe strane. Savet apeluje na sve učesnike da se uzdrže od nasilja i da se distanciraju od radikalnih akcija. Vlasti treba da preduzmu sve neophodne mere kako bi se ispoštovala i zaštitila osnovna ljudska prava ukrajinskih državljana. Bilo kakve demonstracije treba voditi mirnim putem. Kontinuirano gonjenje organizatora i učesnika u mirnim protestima kao i novinara mora se odmah prekinuti. Savet nastavlja da podstiče vlast da propisno ispita sve slučajeve nasilja kroz transparentne i nepristrasne procese i da počinioce privede pravdi. Trenutna atmosfera u kojoj ovakvi slučajevi prolaze nekažnjeno i koja dozvoljava ovakve činove mora da se promeni. EU takođe ohrabruje Vladu Ukrajine da pod hitno imenuje svog člana za Istražnu savetodavnu komisiju Saveta Evrope.
  2. Savet pozdravlja nedavno napravljene korake, posebno odluku Vrhovnog saveta od 28. januara da ukine sve zakone koji nepropisno ograničavaju ostvarivanje osnovnih sloboda. Dalji napori su neophodni kako bi se našlo dugotrajno rešenje za trenutnu političku krizu. EU podstiče sve strane da kroz inkluzivni dijalog traže demokratsko rešenje koje bi zadovoljilo težnje ukrajinskog naroda. EU poziva Ukrajinu da posegne za međunarodnim mehanizmima izlaska iz krize. Nova, inkluzivna Vlada, reforma Ustava koja bi doprinela ravnoteži moći kao i priprema za slobodne i pravedne izbore, dovela bi do vraćanja Ukrajine na održivi put reformi. EU je spremna da pruži stručnu pomoć u svim oblastima u kojima bi bila korisna, i ohrabruje Ukrajinu da se osloni na stručnost međunarodnih organizacija kao što su Savet Evrope, OEBS i Ujedinjene Nacije. EU ceni napore predsedavajućeg OEBSa i njegovu ponudu da pomogne.
  3. EU ostaje privržena Ukrajini na putu reformi. Na temelju nove ukrajinske Vlade, koja bi sprovodila ekonomske i političke reforme, EU je spremna da dalje sledi njene napore i u saradnji sa međunarodnom zajednicom i međunarodnim finansijskim institucijama pomogne, i da pod utvrđenim uslovima, nađe održivo rešenje za tešku ekonomsku situaciju. Savet poziva Visoku predstavnicu i Komisiju da u cilju ovoga nastave svoje napore.
  4. Savet pohvaljuje neumorne napore Visoke predstavnice i Komisije da olakšaju dijalog između učesnika u sukobu. EU će ostati aktivno uključena i održaće visok nivo prisustva kako bi pomogla svim akterima u njihovim naporima da stabilizuju situaciju i da izvedu Ukrajinu iz aktuelne krize.
  5. Podsećajući na zaključke donete 10. decembra 2012. i one Saveta Evrope od 19-20. decembra 2013, Savet potvrđuje predanost potpisivanju Sporazuma o pridruživanju, uključujući i priključenje Dubokoj i sveobuhvatnoj zoni slobodne trgovine, onda kada Ukrajina na to bude spremna. Savet naglašava da je pravo svih suverenih država da kreiraju sopstvenu spoljnu politiku bez bilo kakvog neopravdanog spoljnog pritiska. Savet izražava uverenje da ovaj Sporazum ne predstavlja krajnji cilj u odnosima EU sa Ukrajinom.

PRESS OFFICE
COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION

Rue de la Loi 175, B-1048 Brussels
Tel.: +32(0)2 281 63 19       Fax: +32(0) 2 281 80 26
press.office@consilium.europa.eu      www.consilium.europa.eu/Press

Podeli

Comments are closed.