Otpravnik poslova a.i. i zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Oskar Benedikt posetiće Preševo u sredu 19. avgusta 2015, gde će se sastati sa predstavnicima lokalnih vlasti i obići prihvatni centar za migrante.

Tokom posete, gospodin Benedikt će govoriti o konkretnoj podršci koju Evropska unija planira da obezbedi Republici Srbiji u suočavanju sa povećanim tokom migranata i azilanata, uključujući i neophodnu humanitarnu pomoć.

Centar za privremeni prihvat i smeštaj migranata i azilanata nalazi se u adaptiranoj Upravnoj zgradi Preduzeća za obradu duvana u Preševu. Migrantima je u centru obezbeđena odgovarajuća administrativna podrška za dobijanje dokumenata kao i neophodna zdravstvena pomoć, mesto za odmor i hrana.

Gospodin Benedikt će obići prihvatni centar u 12.45, a u 13.15 će se ispred centra obratiti medijima.

Za dodatne informacije, molimo vas kontaktirajte:

Nadeždu Dramićanin, Služba za komunikacije, Delegacija Evropske unije,
+381 (0)63 609 263 , nadezda.dramicanin@eeas.europa.eu

Ivanu Popović, Služba za komunikacije, Evropski PROGRES,
+381 (0)63 452 644, ivanap@unops.org