Foto: Beta/Sasa Djordjevic

Evropska komisija danas upućuje dodatnu finansijsku podršku UNICEF-u u vrednosti od dva miliona evra zahvaljujući kojima će za 170.000 majki i dece biti obezbeđeni porodični prostori za odmor i prvu pomoć kao i osnovne stavke za zimu poput odeće i ćebadi.

„Ne možemo da ignorišemo najugroženije u ovom odsudnom trenutku. Sa približavanjem zimskih meseci velikom broju dece izbeglica i njihovim roditeljima su potrebni hrana, higijena, topla odeća i zaštita na Zapadnom Balkanu. Naša humanitarna pomoć će pružiti značajnu podršku porodicama u Srbiji i Bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji”, rekao je komesar EU za humanitarnu pomoć i upravljanje vanrednim situacijama Hristos Stilijanides.

Komisija je u ovoj godini uputila humanitarnu pomoć vrednu 8,74 miliona evra Zapadnom Balkanu.

Ova sredstva su deo paketa pomoći od 17 miliona evra koji je najavljen početkom oktobra kako bi se Srbiji i Bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji pomoglo da se izbore sa prilivom izbeglica.

Sredstva su nastavak zajedničkih koraka Komisije i UNHCR-a u ispunjavanju obaveza u okviru akcionog plana u 17 tačaka koji je dogovoren na sastanku lidera o tranzitnoj ruti preko Zapadnog Balkana.

Procenjuje se da je od januara ove godine preko Zapadnog Balkana prešlo više od 322.000 izbeglica, od kojih je većina prošla kroz Bivšu jugoslovensku Republiku Makedoniju i Srbiju.