“Kako bi se poboljšao kvalitet života mladih u svim aspektima, Evropska unija nastoji da podrži inicijative mladih odozdo prema gore, oslanjajući se na principe uključivanja, osnaživanja i povezivanja mladih”, poručila je šefica sektora za evropske integracije i ekonomiju u Delegaciji Evropske unije u Srbiji Andrea Hohuber na Forumu mladih EU-Balkan.

Ona je ukazala i na važnost da se mladima pruže prilike za učenje, umrežavanje i zagovaranje.

Pomoćnica ministra za turizam i omladinu Ivana Antonijević ukazala je na jaz koji postoji kada je u pitanju poverenje mladih u institucije.

“Moramo da premostimo taj jaz. Treba da govorimo o tome kako da institucije budu bliže mladima i kako mladi mogu da budu više uključeni u rad institucija, ali i da ih još više uključimo u procese donošenja odluka”.

Glavna tema ovogodišnjeg Foruma mladih EU-Balkan bila je „Budućnosti Zapadnog Balkana: Kako mladi mogu oblikovati Evropu?“ i održan je od 13. do 15. decembra u Novom Sadu.

Mladi, učesnici na Forumu imali su priliku da istraže kako saradnja regiona i Evropske unije mogu da pokrenu pozitivne promene u tri područja: regionalnoj integraciji, zaštiti životne sredine i ljudskog kapitala.

Mladi su preporuke koje su sastavili tokom trodnevnog rada u tri grupe predstavili šefici sektora za evropske integracije i ekonomiju u Delegaciji Evropske unije u Srbiji Andrei Hohuber, zamenici direktora za Jadranski region i Balkan iz Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Italije Kristini Kaputo, pomoćnici ministra za turizam i omladinu Ivani Antonijević i načelniku Odeljenja za politiku Saveta za regionalnu saradnju Ameru Kapetanoviću.

Nakon predstavljanja preporuka učesnici foruma i predstavnici institucija imali su priliku razgovarati o idejama koje su mladi predstavili, koji će i nakon finalnih usklađivanja posle Foruma mladih EU-Balkan biti zvanično široj javnosti predstavljeni i objavljeni.

Ove preporuke predstavili su predstavnicima institucija:

Forum mladih EU-Balkan (EUBYF) pruža priliku mladima sa Zapadnog Balkana (WB) i članicama EU da se sastanu i oblikuju budućnost Evrope. Kao izuzetno dinamična konferencija, EUBYF služi kao platforma za razgovore o evropskoj integraciji, pružajući jedinstven prostor evropskoj omladini za razmenu ideja, razvijanje međusobnog razumevanja i doprinos stvaranju zajedničke evropske perspektive susretima i diskusijama.

Cilj Foruma je osnažiti mlade aktiviste pružanjem alata i znanja potrebnih za pozitivan uticaj u svojim zajednicama i podizanje svesti o konkretnim prilikama koje pruža Evropska unija (EU).

Pokrenut 2021. godine od strane Ministarstva spoljnih poslova i međunarodne saradnje Italije, EU-Balkanski forum mladih predstavlja priliku za mlade ljude sa Zapadnog Balkana i država članica EU da se ujedine i oblikuju budućnost Evrope. Ova dinamična konferencija služi kao platforma za razgovore o evropskoj integraciji, pružajući jedinstven prostor mladima za razmenu ideja, razvijanje međusobnog razumevanja i doprinos razvoju zajedničkih perspektiva kroz interaktivne diskusije i debate.