„Srbija na putu ka EU“ tema je petog izdanja Zbornika studentskih radova, koje izdaje Ministarstva za evropske integracije.

„Kada smo objavili poziv mladim pripadnicima akademske zajednice da se uključe u debatu odgovarajući na navedene teme, namera nam je bila da studente podstaknemo da promišljaju o EU, o procesima i promenama koje integracija Srbije u ovu zajednicu podrazumeva, kao i da ukažemo na značaj akademskog pisanja i pristupa temama koje su od suštinskog značaja za društvo“, stoji u saopštenju ministarstva.

Konkursna komisija, koju su činili troje profesora Univerziteta u Beogradu: prof. dr Jelica Stefanović – Štambuk (Fakultet političkih nauka Univerziteta u Beogradu), prof. dr Vladimir Vuletić (Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu) i prof. dr Maja Lukić Radović (Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu), ocenila je da su tekstovi pristigli na konkurs, posmatrano u celini, na zadovoljavajućem akademskom nivou, da su originalni i da značajan broj radova problematizuje pitanja evropskog identiteta i njegov odnos prema nacionalnom identitetu, kao i pitanja ključnih izazova sa kojima se danas suočava EU.

Za tri najbolja proglašeni su radovi studenata Fakulteta političkih nauka u Beogradu i Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Prvu nagradu dobio je rad „Zelena agenda za Zapadni Balkan: izazovi i perspektive zelene tranzicije i održivog razvoja Srbije“, Save Mitrovića, studenta master akademskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu.

Druga nagrada pripala je Jovani Popovoj, studentkinji master akademskih studija na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Beogradu, za rad „Politika proširenja Evropske unije: revidirana metodologija, novi podsticaji i terminološke zabune.

“Treća nagrada dodeljena je za rad „Mali korak za čoveka, veliki za čovečanstvo: preimućstva Republike Srbije u prevazilaženju posledica pandemije kovida-19 i dostizanju održive budućnosti“, Ivoni Leskur, studentkinji master akademskih studija na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Na konkurs za tri najbolja studentska rada o Evropskoj uniji, na adresu Ministarstva za evropske integracije, u predviđenom roku, stiglo je 17 radova. Pored tri prvorangirana, još sedam radova koji su zadovoljili kriterijume konkursa i koje je konkursna komisija pozitivno ocenila, objavljujemo u ovom zborniku.

Zbornik „Srbija na putu ka EU“ možete da preuzmete ovde.