Rešenje je u meni, rešenje je u tebi“ nova je tema naše serije zelenih predavanja kojom ćemo se baviti u utorak, 9. aprila od 13 časova. Predavanje je deo ciklusa „Zeleni kutak znanja” koje zajednički organizuju EU info kutak Niš i Centar za promociju nauke Beograd. Predavanje u prostorijama  EU info kutka u Niš (Vožda Karađorđa 5) održaće dr Davor Končalović sa Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu.

Prisustvo predavanju je besplatno. Svi zainteresovani potrebno je da popune prijavni formular, najkasnije do 8. aprila u 17 sati ili do popunjavanja kapaciteta.

Predavanje istražuje energetsku tranziciju, naglašavajući ulogu društvenih nauka, na prvom mestu psihologije, u postizanju održivijeg, boljeg i pravednijeg društva. Centralna ideja je da je sam čovek ili njegovo ponašanje jedina prepreka koja ometa prelazak na održive izvore energije. U tom smislu, predavanje će pokušati da odgovori na pitanje kako se uvidi iz psihologije mogu koristiti za prevazilaženje pomenute prepreke tj. kako nam spona između društvenih i tehničkih nauka može biti od pomoći.

Davor Končalović radi kao vanredni profesor na Katedri za energetiku i procesnu tehniku Fakulteta inženjerskih nauka Univerziteta u Kragujevcu. Zanima ga edukacija, održivi razvoj, pitanja energije, obnovljivih izvora energije, energetska efikasnost, učešće građana u energetskoj tranziciji kao i kontekst i šira slika društva u kojem će se odvijati energetska tranzicija. Član je energetske zadruge Elektropionir.

 

O Centru za promociju nauke Beograd:

Centar za promociju nauke (CPN) je javna institucija koja se bavi promocijom i popularizacijom nauke i tehnologije. Misija CPN-a jeste da premosti jaz između nauke i društva okupljajući relevantne aktere i širu javnost u procesu istraživanja i inovacija, a jedan od važnih ciljeva jeste širenje naučne pismenosti u najširim slojevima društva. Centar organizuje veliki broj izložbi, predavanja, panel-diskusija i drugih interaktivnih događaja na različite teme i namenjenih svim uzrastima. Objavljuje časopis Elemente i druga naučno-popularna izdanja, i učestvuje u raznovrsnim međunarodnim projektima i saradnjama. CPN takođe koordinira Mrežom naučnih klubova, koja broji 15 jedinica, uz učešće u Mreži „mejkers labova“ kojih je trenutno 12.

CPN je poznat po svojoj međunarodnoj saradnji i u tom pogledu smatra se regionalnim liderom u Jugoistočnoj Evropi. Trenutno je partner u osam H2020 projekata, na jednom projektu Kreativne Evrope i JRC-a, i četiri Erasmus+ projekta, tako da je dosad učestvovao na ukupno 32 projekta koje je finansirala EU.