Danas obeležavamo Međunarodni dan žena na selu kojim slavimo njihovu snagu, potencijal i važnu ulogu za održivi razvoj! Ovaj važan dan ustanovljen je na Konferenciji žena Ujedinjenih nacija u Pekingu 15. oktobra 1995. godine, kada se i Srbija obavezala da ženama na selu obezbedi ravnopravan pristup i potpuno učešće u strukturama vlasti, i učini vidljivim njihove potrebe i mogućnosti u kreiranju razvojnih politika sela.

U Srbiji su žene u ruralnim područjima najprogresivnija, ali i jedna od najzapostavljenijih grupa u zemlji. Žene na selu imaju ideje, snagu i značajnu ulogu u zajednici, no potrebna im je podrška institucija, porodice i podrška drugih žena kako bi ostvarile svoj potencijal, jedan je od zaključaka konferencije koju je u Novom Sadu organizovao Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u saradnji sa Poverenikom za zaštitu ravnopravnosti i Agencijom Ujedinjenih nacija za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena u Srbiji (UN Women) i Delegacijom EU u Srbiji povodom 15. oktobra, Međunarodnog dana žena na selu.

Konferencija „Seoske žene – pokretačice lokalnog razvoja“ okupila je predstavnice udruženja žena na selu kako bi sa predstavnicima institucija razgovarale o poboljšanju položaja seoskih žena kroz unapređenje okvira i mehanizama za ekonomsko osnaživanje.

Podrška seoskim ženskim organizacijama i njihovim inicijativama doprinosi značajnim promenama u kvalitetu života žena u ruralnim područjima. Ove inicijative uključuju organizovanje obuka, pokretanje aktivnosti za borbu protiv nasilja nad ženama, osnivanje zadruga i socijalnih preduzeća za zapošljavanje i samozapošljavanje, te aktiviranje u lokalnim zajednicama. Žene podržane ovim inicijativama putuju zajedno, povezuju se sa drugim ženama, razmenjuju nova znanja i veštine koja donose u svoja sela i nude inovativne ideje u poljoprivredi i turizmu. Podrška njihovom razvoju i održavanje njihovih ideja odlična je prilika za poboljšanje njihovog položaja.

Jedan od primera EU podrške ženama sa sela je socijalno preduzeće Radanska ruža iz Lebana (južna Srbija) koje je osnovano uz podršku Evropske unije s ciljem da uposle žene sa sela koje pripadaju marginalizovanim grupama, a to su žene sa invaliditetom, žene iz ruralnih područja, samohrane majke, itd. Ove žene biraju i prerađuju voće i povrće ručno, na običnim šporetima i u malim šerpama.

 

Poljoprivrednici iz Čente, Marini Vujović koja je majka petoro dece, odobrena su bespovratna IPARD sredstva, odnosno novac Evropske unije za kupovinu Džon Dir traktora u vrednosti od preko 35 hiljada evra.

 

Kroz EU fondove, do sada je u opštinama Babušnica i Dimitrovgrad podeljeno oko 30 plastenika, što je značajno doprinelo uzgajanju povrća u plastenicima u ovom kraju. Dodatni podsticaj i glavni motiv za povrtare, koji su uglavnom vlasnici malih poljoprivrednih gazdinstava, jeste i siguran plasman. Na inicijativu 15 žena koje se bave organskom proizvodnjom osnovana je lokalna zadruga „Darovi Lužnice“ sa ciljem da imaju siguran plasman povrća koje će kroz preradu plasirati na tržište.