Pregledate: Uspešne priče

Uspešne priče
0
Više struje, manje zagađenja

Skoro polovina ukupne električne energije u Srbiji proizvodi se u Obrenovcu, tridesetak kilometara udaljenom od Beograda. To znači da polovinu svih tehničkih uređaja u Srbiji pokreće struja koja nastaje u pogonima Termoelektrana „Nikola Tesla“ (TENT).

Uspešne priče
0
Nacionalna antikorupcijska kampanja: korupcija krade našu budućnost

Jedna četvrtina građana Srbije smatra da je borba protiv korupcije jedan od glavnih razloga zemlje da se pridruži EU, pokazalo je istraživanje javnog mnjenja sprovedeno za potrebe Delegacije EU u februaru 2014. Rasprostranjeni problem korupcije sa kojim su suočene sve zemlje kandidati nije zaobišao ni Srbiju: ovo je razlog kontinuirane podrške Evropske unije relevantnim institucijama pravosudnog sistema i osnivanju Agencije za borbu protiv korupcije.

Uspešne priče
0
Lokalne zajednice pomažu izbeglicama i raseljenima

Srbija još pruža utočište za skoro 300.000 izbeglica i interno raseljenih lica sa konfl iktnih prostora bivše Jugoslavije. Uprkos naporima Vlade Srbije i pomoći međunarodne zajednice, izbegla i interno raseljena lica ostaju jedna od socijalno najugroženijih grupa u Srbiji. Veliki broj bivših izbeglica, ljudi koji su dobili srpsko državljanstvo, je bez posla i trajno rešenog stambenog pitanja, što doprinosi njihovoj isključenosti iz društva.

Uspešne priče
0
Jednake šanse za obrazovanje

Osnovno obrazovanje u Srbiji je istovremeno obavezno i besplatno. Uprkos tome, procenat dece koja napuštaju školu je i dalje relativno visok. Procena Vlade Srbije je da 2009. godine pet odsto dece nije bilo uključeno u osnovno obrazovanje; u ruralnim oblastima, stopa je bila značajno viša i dostizala je 25 odsto. Za romsku decu iz segregiranih naselja, podaci iz 2010. pokazuju da je stopa napuštanja škole bila 22 procenta, te da samo 34 odsto ove dece završi osnovnu školu.

1 2 3 4 5 7