Četvrti sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između Evropske unije i Srbije

0

Na četvrtom sastanku Saveta za stabilizaciju i pridruživanje između EU i Srbije su razmotreni aktuelni odnosi između EU i Srbije, uključujući napredak Srbije u pripremama za članstvo.

 1. Četvrti sastanak Saveta za stabilizaciju i pridruživanje (Savet SP) je održan 16. novembra 2017. Sastanku je predsedavala Federika Mogerini, visoka predstavnica EU za spoljne poslove i politiku bezbednosti. Srpsku delegaciju je predvodila predsednica Vlade Srbije, Ana Brnabić. Evropsku komisiju je predstavljao Johanes Han, komesar za evropsku susedsku politiku i pregovore o proširenju.
 2. Sastanak Saveta SP je bio prilika da se razmotre napredak Srbije u pripremama za članstvo i prioriteti za dalji rad u okviru Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
 3. Savet SP je još jednom potvrdio posvećenost evropskoj perspektivi Srbije za koju bi podršku javnosti trebalo podstaći boljim i odmerenim informisanjem o prednostima i obavezama proširenja.
 4. Savet je pozdravio posvećenost Srbije regionalnoj saradnji, korake koje je Srbija preduzela u pravcu sprovođenja akcionih planova za poglavlja 23 i 24 koja se tiču vladavine prava, kao i napredak Srbije u dijalogu između Beograda i Prištine pod okriljem EU, koji je omogućio otvaranje novih pregovaračkih poglavlja od prethodnog sastanka Saveta, zahvaljujući čemu je otvoreno ukupno 10 poglavlja, od kojih su dva privremeno zatvorena.
 5. Savet SP je pozvao Srbiju da intenzivira reformske napore i fokusira se na delotvorno sprovođenje i praćenje reformi u oblasti vladavine prava, osnovnih prava, nezavisnosti demokratskih institucija, državne uprave, kao i razvoja funkcionalne tržišne ekonomije i unapređenja poslovne klime. Savet je još jednom potvrdio značaj blagovremenog ispunjavanja obaveza koje proističu iz akcionih planova za poglavlja 23 i 24.
 6. Savet SP se osvrnuo na predsedničke izbore u Srbiji održane 2. aprila 2017. i izrazio zadovoljstvo povodom nastavka rada nove vlade na postizanju strateškog cilja Srbije, odnosno članstva u EU. Savet SP je napomenuo da je prema izveštaju OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava biračima bila ponuđena istinska mogućnost izbora kandidata, koji su svoje kampanje mogli da vode neometano, te da je pravni okvir pogodovao održavanju demokratskih izbora. Savet SP je izrazio očekivanje da Srbija usvoji sve preporuke OEBS-ove Kancelarije za demokratske institucije i ljudska prava.
 7. Kada je u pitanju dijalog uz posredovanje EU, Savet SP je istakao da je neophodno da Beograd i Priština rade na započinjanju nove faze dijaloga pod okriljem EU u cilju sveobuhvatne normalizacije. Sve sporazume koji su do sada postignuti u okviru dijaloga treba sprovesti u potpunosti i bez daljeg odlaganja. Savet SP je kao pozitivan ocenio nedavno započeti unutrašnji dijalog o Kosovu* i izrazio očekivanje da će on doprineti napretku u procesu normalizacije.
 8. Savet SP je pozdravio učešće Srbije u misijama i operacijama zajedničke bezbednosne i odbrambene politike kao i u borbenim grupama EU. Savet SP je ponovo uputio poziv Srbiji da radi na postepenom usklađivanju sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom u periodu pre pristupanja. Savet SP je još jednom pozvao Srbiju da u listu prioriteta uvrsti dovršavanje revizije nacionalnih strategija u oblasti bezbednosti i odbrane iz 2009.
 9. Savet SP je pohvalio napore koje Srbija ulaže u rešavanje migracijske i izbegličke krize i pozdravio odlučnost Srbije da se bori protiv terorizma i radikalizacije.
 10. Savet SP je podsetio da su regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi ključni elementi procesa proširenja i stabilizacije i pridruživanja te da kao takvi doprinose stabilnosti, pomirenju i razvoju okruženja koje pogoduje rešavanju otvorenih bilateralnih pitanja i oslobađanju nasleđa prošlosti. Savet SP je sa zadovoljstvom istakao konstruktivni angažman Srbije u nizu regionalih inicijativa za saradnju u jugoistočnoj Evropi i ohrabrio Srbiju da nastavi da ulaže trajne napore u jačanje dobrosusedskih odnosa.
 11. Savet SP je izrazio zadovoljstvo povodom preduzimanja narednih koraka u pristupnim pregovorima i podsetio Srbiju da je ostvarivanje napretka u poglavljima 23 i 24 koja se tiču vladavine prava kao i napretka u procesu normalizacije odnosa sa Kosovom u okviru poglavlja 35 i dalje od suštinskog značaja za celokupan tempo pregovaračkog procesa u skladu sa pregovaračkim okvirom.
 12. Članovi Saveta SP su takođe razmenili mišljenja o dešavanjima na Zapadnom Balkanu.

* Ova oznaka je bez prejudiciranja stavova o statusu i u skladu je sa Rezolucijom 1244 Saveta bezbednosti UN i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju nezavisnosti Kosova.

Podeli

Comments are closed.