Politički dijalog na visokom nivou u okviru Ugovora o reformi sektora obrazovanja u Srbiji

0

Prvi međuministarski savet na visokom nivou uspostavljen u okviru Ugovora o reformi sektora obrazovanja u Srbiji održan je 30. oktobra u Palati Srbija. Zadatak saveta je da prati i upravlja reformama u oblasti obrazovanja te da stvara pogodno okruženje i resurse neophodne za sveobuhvatno sprovođenje reforme obrazovnog sistema.

Savet je uspostavljen radi upravljanja dijalogom o reformi u područuju obrazovanja, nadzora nad efikasnošću i delotvornošću mera utvrđenih Strategijom obrazovanja do 2020. i pregovaračkim poglavljima 23 i 26. Savet će upravljati administrativnim kapacitetima i njihovom izgradnjom i dati predlog za novu strategiju obrazovanja nakon 2020.

Pored ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Mladena Šarčevića, među članovima saveta su i ministar za evropske integracije Jadranka Joksimović, ministar pravde Nela Kuburović, ministar finansija Siniša Mali, ministar rada, zapošljavanja, boračkih i socijalnih pitanja Zoran Đorđević, ministar omladine i sporta Vanja Udovičić i v.d. direktora Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović. U ime Delegacije EU, sastanku saveta je prisustvovao i Sem Fabrici, ambasador EU u Republici Srbiji.

U fokusu političkog dijaloga je bio napredak u domenu sprovođenja Nacionalne strategije obrazovanja, uključujući obrazovanje na jezicima manjina i Roma. Bilo je reči i o pitanjima poput finansijskih i ljudskih resursa neophodnih za reformu, između ostalog o načinima za unapređenje okvira za praćenje napretka u oblasti obrazovanja.

Vrednost Ugovora o reformi sektora obrazovanja u Srbiji je 27,4 miliona evra, a njegov cilj je da pomogne Vladi Srbije da sprovede obrazovnu reformu u skladu sa Nacionalnom strategijom obrazovanja do 2020. Cilj tekućih reformi u obrazovanju je unapređenje kvaliteta, jednakosti i relevantnosti obrazovnih i sistema obuke, uključujući specifična pitanja povezana sa obrazovnim potrebama manjina i Roma, kako bi se bolje zadovoljile potrebe tržišta rada, te kako bi nacionalni sistem postepeno bio usklađen sa standardima, politikama i praksom Evropske unije.

Ugovor o reformi sektora obrazovanja u Srbiji će biti usredsređen na nacionalni okvir kvalifikacija kao i na obuku nastavnog osoblja za primenu nastavnih planova i programa koji su fokusirani na rezultate, kako bi se primenile mere koje će poboljšati veštine i sposobnosti učenika i njihove izglede za uspeh na tržištu rada.

Podeli

Comments are closed.