Podrška zdravstvu i socijalnoj i kulturnoj inkluziji, kao i unapređenje turizma, delokrug su novog Programa prekogranične saradnje Srbije i Severne Makedonije, koji finansira Evropska unija. Trilateralni sporazum o finansiranju potpisali su danas u Nišu, u okviru EU nedelje mogućnosti, ministarka za evropske integracije Tanja Miščević, potpredsednik Vlade Severne Makedonije Bojan Maričić i šef Delegacije EU u Srbiji Emanuel Žiofre.

Ovo je drugi program prekogranične saradnje između ove dve države. Ukupan budžet programa koji je Evropska komisija usvojila 3. juna 2022. iznosi 9,7 miliona evra, od čega 8,4 miliona evra sufinansira EU. Ovo je više nego dvostruko sredstava u poređenju sa prethodnom sedmogodišnjom finansijskom perspektivom. Trilateralni sporazum odgovara dvogodišnjim alokacijama u ukupnoj vrednosti od 3,6 miliona evra, koje će biti dopunjene u kasnijoj fazi Programa kako bi se iskoristila ukupna sredstva Evropske unije namenjena celom programu.

Očekuje se da će, zahvaljujući Programu, građanima biti dostupnije usluge socijalne i zdravstvene zaštite za ugrožene grupe, kao i da će biti više kulturnih sadržaja za sve stanovnike sa teritorije Programa. Razvojem prekograničnog turizma i zaštitom kulturnog i prirodnog nasleđa sa obe strane granice, značajno će se povećati broj turističkih poseta i dužina boravka turista u pograničnom području.

Područje ovog programa prekogranične saradnje obuhvata Jablanički i Pčinjski okrug u Srbiji i Severoistočni region i deo Skopskog regiona u Severnoj Makedoniji, u kojem živi oko 850.000 stanovnika u obe države.