Stariji ljudi spadaju među najugroženije grupacije u društvu. Često su izolovani, sa smanjenim fizičkim fizičkim aktivnostima i događajima posvećenim baš njima.

Zato je EU info kutak iz Novog Sada u saradnji sa udruženjem Kreativni pogon i Cirkoneo školom cirkuskih veština, organizovao radionicu „Žongliranje za zdrav duh i telo“ za starije sugrađane, tokom kojih su naučili neke od cirkuskih veština. U tome su im pomagala deca koja su ove veštine već savladala. Žongliranje, banals, igra i zabava bile su deo druženja dve generacije u Udruženju penzionera Novog Sada. Ova vrsta aktivnosti stimuliše mozak i dobra je prevencija Alchajmerove bolesti, a pokreti koje će učesnici izvoditi takođe su dobri za fizičko zdravlje, procenjuju stručnjaci.

Broj starijih ljudi u našim društvima brzo se povećava, zbog niske stope nataliteta, starenja „bejbi-bumera“ i produženja očekivanog životnog veka uz napredak u medicini. Između 2016. i 2060. godine, udeo ljudi starijih od 65 godina će porasti sa 19,3% na 29,0% ukupnog stanovništva. Procenat ljudi starijih od 80 godina će se više nego udvostručiti na 12,1%. Istovremeno, očekuje se da će se radno sposobno stanovništvo (15-64) u EU smanjiti za 11,6%.

Kako je ekonomski rast do sada u velikoj meri bio podstaknut rastom radne snage, manji broj radne snage mogao bi imati negativne efekte na evropsku ekonomiju i društvene sisteme. Rešavanje izazova starenja i pretvaranje u priliku zavisi od produženja radnog veka i osiguranja da svi radnici imaju pristup odgovarajućoj socijalnoj zaštiti, ali i kvalitetu svakodnevnog života.

Ove radionice su zato osmišljene tako da inspirišu međugeneracijsku saradnju i sruše predrasude koje mladi ljudi imaju o starijima, što će dovesti do većeg stepena inkluzije za sve starosne grupe. Aktivno starenje znači pomoći ljudima da ostanu zaduženi za sopstveni život što je moguće duže i, gde je to moguće, doprineti ekonomiji i društvu.

EU je Evropsku 2012. godinu posvetila promovisanju aktivnog starenja kao osnovu za solidarnost među generacijama. U tom kontekstu, Odbor za socijalnu zaštitu i Odbor za zapošljavanje razvili su vodeće principe za aktivno starenje. Indeks aktivnog starenja razvijen je kako bi se procijenio neiskorišteni potencijal starijih ljudi.

U poslednjih 6 godina indeks je postao dobro proveren i primenjen instrument reforme politike. Evropsko inovaciono partnerstvo za aktivno i zdravstveno starenje podstiče inovacije kako bi povećalo očekivani životni vek. Odbor za socijalnu zaštitu traži načine da obezbedi odgovarajuću i održivu dugoročnu negu u društvima koja stare, ulažući u preventivnu negu, rehabilitaciju, okruženje prilagođeno godinama i više načina pružanja nege koji su bolje prilagođeni potrebama ljudi i postojećim sposobnostima. Programi EU, poput EaSI -a i ESF -a, finansirali su projekte za razvoj i primjenu sveobuhvatnih strategija aktivnog starenja.