Zainteresovanost i briga o socijalnim problemima, inženjersko obrazovanje, inovatorski i preduzetnički duh naveli su mladog Nikolu Krstića, osnivača kompanije Anoris Technology, da još u tinejdžerskim danima svoj potencijal i znanje usmeri na rešavanje problema sa kojima se slepe i slabovide osobe susreću svakodnevno.

Zahvaljujući pametnoj rukavici Anora koju je razvio mladi tim kompanije Anoris Technology, slepe i slabovide osobe će moći lakše da se orijentišu u prostoru, da prepoznaju boje, novčanice i objekte, a staratelji ili prijatelji će moći da prate njihovo kretanje.

Potencijal inovativnog projekta prepoznao je Fond za inovacionu delatnost, koji je zahvaljujući sredstvima Evropske unije kroz Program ranog razvoja podržao razvoj inovativnog proizvoda Anora.