Slobodan Dukić značajno je unapredio svoje gazdinstvo na kojom uzgaja svinje koristeći fondove Evropske unije. Nabavka neophodne opreme i izgradnja infrastrukture bili bi mnogo teži i trajali bi duže da nije koristio mogućnosti koje daje IPARD.

„Planiram da otvorim još jednu farmu sličnih kapaciteta i da proširim posao. Tako je lakše, pošto kada budem imao veći broj svinja, moći ću da sklopim ugovor sa nekom klanicom. Nadam se da ću i tada koristiti sredstva koje daje IPARD“, kaže Slobodan.