Besplatna pravna pomoć najugroženijim i marginalizovanim pojedincima od presudnog je značaja kako bi svi imali pristup pravde i kako bi njihovi interesi bili zastupljeni u pravnom sistemu i državnoj upravi.

Potpisivanje Zajedničke izjave za unapređenje Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći, Ministarstvo pravde i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave označilo je početak kampanje na temu besplatne pravne pomoći. Kampanja obuhvata niz aktivnosti koje imaju za cilj podizanje svesti javnosti o dostupnosti ove usluge.

Predviđena kampanja obuhvatiće i obuku zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave u vezi sa planiranjem i obezbeđivanjem finansijskih sredstava u lokalnim budžetima radi finansiranja besplatne pravne pomoći. Planirana je i obuka za jačanje kapaciteta zaposlenih u lokalnim samoupravama i Ministarstvu pravde u cilju postizanja kvalitativno zadovoljavajućeg pravnog postupka. Predviđene su i projektne aktivnosti koje će doprineti efikasnijem nadzoru nad primenom Zakona o besplatnoj pravnoj pomoći. Zajedničku izjavu potpisali su ministarka pravde Maja Popović i ministar državne uprave i lokalne samouprave Aleksandar Martinović, u prisustvu članova Vladinog saveta za besplatnu pravnu pomoć.

„Prava slika svakog društva ogleda se u načinu na koji tretira svoje najugroženije članove i to takođe znači obezbeđivanje jednakog pristupa pravdi za sve građane. To osnovno pravo suočava se sa brojnim izazovima, posebno nedostatkom svesti i lošim poznavanjem raspoloživih načina, i to ne samo u Srbiji već i u EU. I upravo to je ono što ova zajednička akcija nastoji da postigne, dodatno podižući svest o dostupnosti pravne pomoći među najugroženijim i marginalizovanim pojedincima, i unapređenju postojećih kapaciteta i saradnje između različitih pružalaca usluga. Ova akcija se odvija u okviru projekta EU za borbu protiv korupcije i za osnovna prava, koji finansiraju EU i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj, a pristup besplatnoj pravnoj pomoći predstavlja njegov važan deo“, istakla je zamenica šefa Delegacije EU u Srbiji Plamena Halačeva.

Ministarka pravde Maja Popović izjavila je da će zajedničkim delovanjem ministarstava biti značajno unapređen sistem besplatne pravne pomoći, koji ugroženim kategorijama društva garantuje profesionalno zastupanje u onim oblastima u kojima je takva pomoć najčešće tražena.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave nastaviće rad na jačanju sistema besplatne pravne pomoći u Srbiji, kao i na povećanju informisanosti i obučavanju lokalnih službenika u ovoj oblasti, naveo je Martinović. Dokaz za to je i današnji događaj i potpisivanje zajedničke izjave naša dva ministarstva, kojom, uz podršku multidonatorskog projekta, započinjemo proces jačanja kadrovskih kapaciteta u jedinicama lokalne samouprave, kako bi mogli bolje da planiraju i obezbede finansijska sredstva u budžetima za pružanje besplatne pravne pomoći, ali i kako bi službenici koji rade na ovim poslovima mogli uspešno i kvalitetno da podrže ostvarivanje prava i pravnih interesa svih naših građana, zaključio je ministar Martinović.

Šef Odeljenja za privrednu saradnju ambasade Nemačke Kristijan Šiling istakao je snažnu podršku Nemačke posvećenosti Srbije jačanju sistema besplatne pravne pomoći kroz podršku sprovođenju planiranih aktivnosti u okviru Akcionog plana iz Poglavlja 23.

Ministarstvo pravde i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave pozvali su ovom prilikom i jedinice lokalnih samouprava da sarađuju u svim planiranim projektnim aktivnostima usmerenim ka jačanju sistema besplatne pravne pomoći u Republici Srbiji.

Podršku kampanji pruža projekat „Jačanje vladavine prava u Srbiji – EU za borbu protiv korupcije i za osnovna prava“, koji finansiraju EU i nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a za čiju implementaciju je zadužen Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Više informacija o projektu možete pronaći ovde.

Autor fotografija: Darko Radulović za GIZ