Da li ste odlučili da godišnji odmor provedete na nekoj od destinacija u inostranstvu? Da li ste možda u poslednji čas shvatili da vam je putna isprava istekla? Ako je odgovor na ova pitanja pozitivan, uspećete da za vrlo kratko vreme i to najvećim delom iz svog doma dođete do željenih dokumenata. Dovoljno je samo da ste registrovani na portalu eUprave što vam omogućuje da elektronski zakazujete termin i platite takse i ostale naknade. Ostatak ćete, za petnaestak minuta da odradite na više od 130 šaltera policijskih uprava ili stanica koje su uvezane u sistem elektronskih usluga.

„Građanin samo treba da se pojavi u zakazanom terminu i ne treba, sem starog pasoša ništa da donosi, zato što se sve ostale radnje, a to je pribavljanje izvoda iz matične knjige rođenih, izvoda iz matične knjige venčanih, uverenja o državljanstvu, obavljaju elektronskim putem po službenoj dužnosti tako da procedura traje, od dolaska građana na šalter, 15 minuta. Bukvalno na klik sada se dobijaju podaci za koje je ranije trebalo nedelju dana ili više ili je građanin morao sam da posebno vadi ta dokumenta“, kaže Slavko Josifović, šef Odseka za podršku razvoja eUprave Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

On dodaje da građani sve više koriste elektronske usluge i da je, samo u toku prošle godine, bilo oko 750 hiljada zakazanih termina za lične karte i pasoše, što je 100 odsto više u odnosu na 2020. To potvrđuju i sami građani koji ističu da je korišćenje elektronskih usluga sada mnogo efikasnije i da im štedi dragoceno vreme.

MUP spada među prve državne institucije koje su podržale razvoj elektronske uprave u našoj zemlji i još od 2011. omogućava zakazivanje termina elektronskim putem za lične karte i pasoše, što je jedna od najviše korišćenih usluga kod građana, dok je produženje registracije vozila na ovlašćenim mestima gde se obavlja tehnički pregled i izdaje registraciona nalepnica, usluga koju najviše koriste pravna lica. Pored ovih usluga, građani preko portala eUprave mogu i da zamene vozačku dozvolu, dobiju uverenje o nekažnjavanju, prijave boravak stranaca i zakažu termin za kvalifikovani elektronski sertifikat na ličnoj karti sa čipom.

Cilj modernizacije javne uprave, koju od početka podržava Evropska unija, jeste i da se na ovaj način više poštuje dostojanstvo svakog od nas.

„Jedno od osnovnih prava građana koja stoje u središtu Evropske unije je i pravo na dobru administraciju, odnosno javnu upravu. Ovom idealu teži i Srbija, a EU je ponosna što može biti pouzdan partner u tom procesu, naročito od 2014. godine kada je Srbija po prvi put usvojila sveobuhvatnu Strategiju reforme javne uprave. U proteklom periodu EU je podržala veliki broj projekata za unapređenje rada javne uprave i koncipiranje uprave kao servisa građana“, kaže Martin Klauke šef sektora II operacija u Delegaciji EU.

Samo u poslednje tri godine, Evropska unija je podržala reformu javne u prave u Srbiji sa 63 miliona evra direktne budžetske bespovratne pomoći, delom utrošene u razvoj, modernizaciju i digitalizaciju pružanja usluga, od čega građani imaju direktnu i opipljivu korist. Glavni koordinator reforme javne uprave u Srbiji je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave.

 

Vozačka dozvola stiže na kućnu adresu

Procedura zamene vozačke dozvole je potpuno digitalizovana i građanin može iz svog doma da završi celokupan proces, čak ne mora da dolazi ni u policijsku stanicu nijednom odnosno može da bira da li će mu se vozačka dozvola dostaviti na kućnu adresu ili će doći u nadležnu policijsku stanicu po mestu prebivališta.

 

Podrška Evropske unije reformi javne uprave u Srbiji vredna je preko 200 miliona evra, od 2000. godine do danas. Sredstva namenjena javnoj upravi koriste se za profesionalizaciju uprave, razvoj elektronskih usluga, upravljanje javnim finansijama i unapređenje rada lokalnih samouprava i nezavisnih institucija.

Reforma javne uprave je jedan od najvažnijih elemenata procesa pristupanja Srbije EU, a tokom 2014. je stavljena i u prvi plan pregovora. Moderna i profesionalna javna uprava je ključni element za svaku zemlju članicu EU kako bi se efikasno sprovodili zakoni i kako bi se transparentno upravljalo sredstvima iz fondova EU.

Pogledajte video: 18 vozila donirano Republičkom zavodu za statistiku-

Povezane vesti:

https://europa.rs/javna-uprava-otvara-vrata-studentima/

https://europa.rs/vise-transparentnosti-za-bolje-javne-nabavke/