Pandemija virusa korona prisutna je u Srbiji od marta, od kada smo dodatno postali svesni Koliko je važno brinuti o zdravlju zaposlenih.

Stoga će na kraju Evropske nedelje bezbednosti i zdravlja na radu, u petak 23. oktobra biti održan Forum „COVID-19 – Bezbednost i zdravlje na radnom mestu u vreme pandemije“, u svečanoj sali Starog dvora, od 10 sati.

Cilj Foruma je podizanje svesti o značaju bezbednosti i zdravlja na radu sa fokusom na unapređenje ove oblasti posebno u vreme pandemije, ulozi različitih aktera u vreme epidemije, kao i informisanje javnosti i zainteresovanih strana o trenutnim postignućima Ministarstva i socijalnih partnera u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 

Ovaj događaj je sastavni deo nacionalne kampanje koja je usmerena na unapređenje znanja i društvene odgovornosti svih strana u odnosu na bezbednost i zdravlje na radu u Srbiji, a organizuju ga Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u saradnji sa Tvining projektom „Podrška i unapređenje bezbednosti i zdravlja na radu i inspekcije rada u Republici Srbiji“ koji finansira Evropska unija.

 

 

 

 

 

 

 

SMANjIVANjE IZLOŽENOSTI COVID-19 NA RADNOM MESTU

Da bi se ograničila izloženost zaposlenih COVID-19, strogo se pridržavajte pravila:

  1. održavajte rastojanje od drugih osoba najmanje 2 metra,
  2. redovno perite ruke,
  3. u zatvorenom prostoru nosite maske.