Povećanje obima međunarodne trgovine, turizma, kulturne i obrazovne razmene zahteva otvorenije granice i olakšanje trgovine, uz istovremeno zadržavanje visokog stepena sigurnosti na granicama. Sistem integrisanog upravljanja granicom je osmišljen na način da osigurava potpunu bezbednost državnih granica i omogući brz i nesmetan prelazak putnika i roba saradnjom svih graničnih službi.

Jučerašnja akcija deljenja informativnih letaka putnicima na graničnim prelazima jedna je od aktivnosti kojom smo građane upoznali sa integrisanim upravljanjem granicom i pozvali ih da, ukoliko primete, prijave nepravilnosti u radu institucija koje ovaj sistem čine. Ova aktivnost organizovana je u okviru projekta „EU podrška efikasnom upravljanju granicom“, koji finansira Evropska unija.

„Integrisano upravljanje granicom predstavlja direktnu korist za građane i privredu, upravo zato što će putnici, turisti i privrednici koji putuju u Srbiju ili izlaze iz naše zemlje provoditi znatno manje vremena na granici, a sve zahvaljujući saradnji policije, carine, fitosanitarne i veterinarske inspekcije“, istakao je načelnik Uprave granične policije Mile Jandrić.

On je naglasio da je primarni zadatak Uprave granične policije očuvanje bezbednosti granica Republike Srbije i da ovakav način zajedničkog rada doprinosi njenom jačanju kao i boljoj opštoj sigurnosti svih građana unutar naše zemlje.

Osim primene od strane država članica EU, sistem integrisanog upravljanja granicom predstavlja prioritet i za države kandidate tokom pristupnih pregovora. Efikasno upravljanje granicama i njihova stvarna bezbednost su važan faktor procesa pridruživanja Srbije Evropskoj uniji.

„Svaka granična služba ima specifičnu ulogu, ali kao i kod svih složenih mehanizama, na granici se najbolji rezultati ostvaruju zajedničkim delovanjem. Nijedna služba ne može sama da spreči sve potencijalne opasnosti, niti može sama da ubrza promet. Samo zajedno, timskim radom, kroz integrisano upravljanje granicom, možemo unaprediti efikasnost za opšte dobro“, istakao je Duško Marinković, zamenik direktora Uprave carina Srbije i dodao da je carinska služba nezaobilazna karika u lancu međunarodne trgovine kojoj je prioritet da pojednostavi i ubrza carinske procedure istovremeno štiteći društvo od svih potencijalnih zloupotreba.

Proces pregovora za pristupanje Republike Srbije Evropskoj uniji i otvaranje poglavlja 24 „Pravda, sloboda i bezbednost“, obavezuju Republiku Srbiju na prihvatanje i transponovanje u nacionalni pravni sistem evropskog zakonodavstva iz oblasti zaštite granica i graničnih kontrola.

U prethodnom periodu, Evropska unija je kroz Ugovor o sektorskoj reformi za integrisano upravljanje granicom obezbedila podršku Srbiji od 28 miliona evra, od čega je 22,86 miliona evra iznosila direktna budžetska podrška. Zahvaljujući modernizovanoj infrastrukturi, opremi i nadzoru granice, kao i brojnim obukama, Ugovor o ovoj sektorskoj reformi unapredio je efikasnost i kvalitet rada Uprave granične policije i drugih graničnih službi. Na taj način EU podržava kapacitete Srbije za efikasniju kontrolu njene granice, zaštitu nacionalne bezbednosti, za borbu u suzbijanju organizovanog kriminala i iregularnih migracija, dok se istovremeno osigurava nesmetan prelazak granice za putnike, robu i usluge.

Letak