Laptop i tablet računare, šivaće mašine i poljoprivredna oprema pomoćiće najugroženijim građanima opštine Ljubovija da dođu do svojih ciljeva.

U okviru programa „Podrška EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji’’ (EU SHAI), 27-oro ljudi u toj opštini u Zapadnoj Srbiji dobilo je opremu koji će im pomoći u obrazovanju, unapređenju zapošljivosti, pronalaženju posla i samozapošljavanju.

“Kroz ovaj projekat pružamo podršku socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji za najranjivije grupe, koje će moći lakše da se zaposle i obrazuju uz opremu koju su dobile. Nadam se da ću uskoro ponovo doći u Ljuboviju, i prisustvujem useljenju porodica u njihove nove domove”, izjavila je šefica I sektora operacija Delegacije Evropske unije u  Srbiji Elvira Marija Angulo Rodrigez.

Ovo je jedna od aktivnosti projekta “Bolji život za sve građane Ljubovije”, koji sprovodi opština Ljubovija zajedno sa Centrom za socijalni rad Ljubovija i Udruženjem žena “Vila”, uz finansijsku podršku Evropske unije od 436.000 evra, namenjenih za podršku stanovanju i mere aktivne inkluzije 23 porodice. Ovaj projekat obuhvata izgradnju 14 stambenih jedinica, rekonstrukciju devet kuća, uz pružanje podrške aktivnoj inkluziji za osetljive društvene grupe: osobe sa invaliditetom, pripadnike romske nacionalne manjine i žene žrtve porodičnog nasilja.

“Srećan sam što ćemo zajedno sa prijateljima iz Evropske unije, kroz ovaj projekat omogućiti bolji život za građane Ljubovije iz osetljivih grupa. Osim stambenih rešenja, omogućili smo i opremu za rad, koja će doprineti njihovom uključivanju u zajednicu, tako da i po završetku projekta mogu da obezbede sebi sredstva za život”, rekao je predsednik opštine Ljubovija Milan Jovanović.

Korisničke porodice odabrane su u skladu sa kriterijumima dva javna poziva opštine Ljubovija, a svaka od njih, osim podrške stanovanju, dobija i podršku kroz različite mere aktivnog uključivanja u skladu sa procenjenim potrebama.

Program „Podrška Evropske unije socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji”, finansira Evropska unija sa 27 miliona evra, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Ministarstvom građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, i u saradnji sa Ministarstvom za evropske integracije.

Pogledajte kako napreduju radovi na izgradnji stambenih objekata u drugim opštinama