„Otvorena vrata“, serija događaja koju organizuje EU info point u Novom Sadu, je u martu posvećen pozivu  programa CERV, koji se odnosi na poziv za podnošenje predloga projekata za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom. Ovaj događaj biće održan 22. marta u 13 časova, u prostorijama EU info pointa u Novom Sadu (Bulevar Mihajla Pupina 17).

Prisustvo je besplatno, a potrebno je registrovati se na ovom linku.

Poziv za podnošenje predloga projekata predstaviće Sanja Atanasković Opačić iz Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog. Glavni cilj programa je zaštita i promovisanje prava i vrednosti sadržanih u Ugovorima, Povelji o osnovnim pravima i u međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima.

Projekat posebno ističe podršku organizacijama civilnog društva i drugim akterima aktivnim na lokalnom, regionalnom, nacionalnom i transnacionalnom nivou. Cilj je podstaći građansko i demokratsko učešće radi očuvanja i daljeg razvoja otvorenih, demokratskih, ravnopravnih i uključivih društava, utemeljenih na pravima i vladavini prava.

Sredstva u iznosu od 24.8 miliona evra biće na raspolaganju za podršku projektima koji se odnose na sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja i nasilja nad decom.

Sve informacije o ovom pozivu možete pronaći OVDE.

Poziv za podnošenje predloga možete pronaći OVDE.