Evropski ekonomsko socijalni savet (EESC) je prvo telo Evropske unije koje je svoja vrata otvorilo predstavnicima civilnog društva iz zemalja kandidata za proširenje i priključenje EU.

Odabrani predstavnici civilnog društva Srbije koji predstavljaju glasove različitih grupa građana Srbije će, počev od 1. januara 2024. godine, učestvovati u savetodavnim i svim drugim važnim aktivnostima EESC-a, koje se prevashodno fokusiraju na proširenje EU.  Odluka EESC je doneta 19. septembra 2023 uz podršku svih drugih relevantnih institucija EU.

Predsednik EESC Oliver Ropke, koji se obratio putem video poruke, istakao je neophodnost jačanja civilnog društva kako bi se implementirale sve neophodne reforme za ulazak Srbije u EU. Pored toga, naglasio je dobru saradnju ne samo sa civilnim, već i javnim sektorom.

„Politički prioritet rada EESC je i facilitiranje evropskih integracija zemalja kandidata, a ova inicijativa upravo to pokazuje – kako progresivno uključiti zemlje kandidate i nadamo se da će naš primer slediti i druge EU institucije“, zaključio je Ropke.

Potpredsednik EESC Laurenciu Plosceanu, član evropske strane Zajedničkog konsultativnog odbora, naglasio je kako Evropska unija ostaje najvažniji partner Srbije uz poseban fokus na planove koji se odnose na energetiku, dekarbonizaciju i klimatske promene, kao i infrastrukturne projekte.

„Politička volja postoji, sa obe strane. Reforme su neophodne i za njihovu realizaciju potrebno je da zemlje kandidati slučaju i uče iz naših grešaka i iskustava, kako bi kroz uključivanje građana nastavili da jačaju demokratiju“, istakao je Plosceanu.

Direktorka YUCOM-a Katarina Golubović , koja je i članica srpske strane Zajedničkog konsultativnog odbora, naglasila je kako je ovo dodatna mogućnost da se glas građana čuje – pored doprinosa koji se daje za Godišnji izveptaj o Srbiji Evropske komisije.

„Dobili smo i formalno priznanje značaja, uključivanjem organizovanog civilnog društva – udruženja, sindikata, poslodavaca u široke procese konsultacija kreiranja javnih politika po meri građana. EU je ne samo cilj, već i sredstvo za postizanje demokratije i boljeg života građana Srbije.“

Kako bi se sve zemlje kandidati uključile u procese i procedure i dobile neophodne informacije, najvažniji je zajednički rad i otvaranje svih saveta za ovakve inicijative – zaključeno je tokom zajedničkog obraćanja. U drugom delu konferencije, Boško Savković kopredsedavajući JCC, govorio je i o Deklaraciji koja će na zajedničkom sastanku srpske i evropske strane JCC biti doneta u petak, 17 novembra u Beogradu. Deklaracija se odnosi na napredak Republike Srbije na putu ka Evropskoj uniji, kao i na usvajanje preporuke koje se upućuju Vladi Republike Srbije i institucijama EU. Najvažniji delovi deklaracije odnose se na napredak u pregovorima za pridruživanje, pitanja bezbednosti u Srbiji i regionu, porast nasilja u Srbiji, stanje medijskih sloboda pre i nakon usvajanja novih Medijskih zakona, situaciju u srpskom društvu  pred predstojeće izbore 17. decembra kao i neravnoparavan položaj raznih političkih aktera u celom izbornom procesu; stanje u srpskom pravosuđu, stanje u  socijalnom dijalogu i reformama u oblasti rada.

Evropski ekonomski i socijalni komitet igra ključnu ulogu u procesu donošenja odluka u Evropskoj uniji, kao Dom evropskog organizovanog civilnog društva. Evropski parlament, Savet EU i Evropska komisija zakonski su obavezni da se konsultuju sa EESC prilikom donošenja novih zakona o širokom spektru tema, u drugim slučajevima to nije obavezno.

JCC EU-Srbija je uspostavljen u skladu sa Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i Srbije i omogućava organizacijama civilnog društva sa obe strane da prate napredak Srbije ka Evropskoj uniji i da usvoje preporuke  koje se upućuju Vladi Srbije i svim institucijama EU, u formi zajedničke deklaracije.