Mreža habova za digitalnu inovaciju—DIATOMIC otvorila je poziv za dodelu 1.5 miliona evra kao podršku rešenjima sa visokim komercijalnim potencijalom u domenu napredne mikroelektronike i „pametnih“ integrisanih sistema, a ovaj projekat podržala je Evropska unija kroz program za istraživanje i inovacije Horizont 2020.

Poziv je namenjen malim konzorcijumima – startapima, malim i srednjim preduzećima, kao i tehnološko-istraživačkim organizacijama, sastavljenim od 2 do 3 partnera iz EU zemalja ili zemalja pridruženih H2020 programu, među kojima je i Srbija. Iznos za koji timovi mogu da apliciraju varira između 70 i 200 hiljada evra, a nosioci aplikacija su mala i srednja preduzeća. Važno je da deluju u jednoj od tri ključne oblasti—zdravstvo, poljoprivredno-prehrambeni sektor i industrijska proizvodnja.

Oni koji konkurišu treba da ponude inovativna tehnološka rešenja zasnovana na elektronskim komponentama i „pametnim“ integrisanim sistemima, a u sklopu same aplikacije potrebno je pružiti i kratak uvid u biznis plan.

„U pitanju su rešenja, kako hardverska, tako i softverska, koja mogu da odgovore na savremene izazove, a sve zahvaljujući digitalnoj komponenti. Među tim izazovima ističu se smanjenje štetnog uticaja na životnu sredinu u poljoprivrednoj proizvodnji, zatim u pogledu personalizovane medicine koja omogućava pružanje terapije prilagođene tačno određenoj grupi pacijenata, te automatizacije industrijske proizvodnje i 3d štampe“, objašnjava Maja Žikić iz Inosensa, firme koja je jedan od partnera na DIATOMIC projektu.

DIATOMIC je mreža habova koja je osmišljena po one-stop shop principu, a sve u cilju bržeg razvoja rešenja zasnovanih na elektronskim komponentama, senzorima, pametnim tehnologijama i sistemima. U sklopu samog programa potrebe malih i srednjih preduzeća—od finaliziranja prototipa proizvoda, preko testiranja integrisanih rešenja, pa do komercijalizacije, ostvaruju se kroz intenzivnu saradnju sa istraživačko razvojnim centrima.

DIATOMIC takve centre okuplja u sklopu svojih habova za digitalnu inovaciju, a svi potrebni programski, prostorni, stručni kapaciteti ovih centara dostupni su na DIATOMIC platformi (www.diatomic.eu/DiatomicPortal) . Pored tehničke i finansijke podrške, DIATOMIC obezbeđuje i konsultantsku podršku „1 na 1“ u vezi sa održivim rastom i pristupom daljim investicijama.

Rok za prijavu ističe 15. juna 2018. tačno u podne, dok se početak programa očekuje u oktobru. Pored ovog, do kraja godine očekuje se još jedan pozivni ciklus, a detaljnije informacije o kriterijumima i načinu apliciranja nalaze se na stranici www.diatomic.eu