Beogradska otvorena škola (BOŠ) raspisala je u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ usmerenog na osnaživanje procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji kroz kreiranje podsticajnog okruženja za civilno društvo i aktivno učešće aktera van sistema javne uprave u procesima donošenja odluka raspisala dva poziva:

  1. Poziv za dodelu donacija za neodložnu podršku reformskim procesima u okviru pristupanja Srbije Evropskoj uniji koji je namenjen organizacijama civilnog društva.
  2. Poziv za dodelu donacija za pokretanje novih ideja i razvoj organizacija koji je takođe namenjen organizacijama civilnog društva

Oba poziva su otvorena tokom cele godine!

Šta obuhvata program dodele donacija za pokretanje novih ideja i razvoj organizacije?

Organizacije civilnog društva mogu da konkurišu za finansijsku podršku u maksimalnoj vrednosti projekta do 117.000,00 RSD. Projekat može trajati najmanje jedan, a najviše tri meseca.

Planirano je da Poziv za dodelu donacija za pokretanje novih ideja i razvoj organizacije bude stalno otvoren i tokom 2023. godine biće podržano do 30 projekata OCD.

Osim finansijske podrške, organizacije će imati potrebnu mentorsku i ekspertsku podršku za realizaciju projekata.

Šta obuhvata program dodele donacija za neodložnu podršku?

Organizacije civilnog društva mogu da konkurišu za finansijsku podršku u maksimalnoj vrednosti projekta do 580.000,00 dinara. Projekat može trajati najmanje tri, a najviše šest meseci.

Planirano je da Poziv za dodelu donacija za neodložnu podršku reformskim procesima u okviru procesa pristupanja Srbije Evropskoj uniji bude stalno otvoren i tokom 2023. godine biće podržano do šest (6) projekata OCD.

Osim finansijske podrške, organizacije će imati potrebnu mentorsku i ekspertsku podršku za realizaciju projekata.

 

Sve zainteresovane organizacije mogu dobiti dodatna pojašnjenja u vezi ovog poziva i procesa podnošenja predloga projekata elektronski putem i to slanjem imejla na adresu euresurscentar@bos.rs ili na broj telefona + 381 60 655 19 01.

Pozivi se realizuje u okviru projekta „EU Resurs centar za civilno društvo u Srbiji“ koji Beogradska otvorena škola sprovodi u partnerstvu s organizacijama civilnog društva: Novosadska novinarska škola, ENECA, Užički centar za prava deteta, Nova planska praksa, Sigurne staze, Mladi poljoprivrednici Srbije i međunarodnim partnerom, fondacijom Fridrih Ebert (Friedrich Ebert Stiftung). Projekat je podržan od strane Delegacije Evropske unije u Srbiji i biće realizovan u periodu od 2023. do 2026. godine.