Umetnička organizacija (pregled istorijskih praksi kroz XX vek do danas) je dugoročan međunarodni istraživački projekat koji obuhvata analizu i javnu diskusiju o značaju savremene umetnosti u društvu i istraživanja aktuelnih praksi (van)institucionalnog organizovanja, na (post)jugoslovenskom prostoru. Istraživanje obuhvata široki istorijski period od nadrealizma 30ih godina prošlog veka, preko neoavangardi 60ih i 70ih, umetničke prakse 1990ih do danas.

U trenutku kada ceo svet preživljava delimičnu paralizu sa nesagledivim posledicama suočavamo se sa novom globalnom krizom značenja. Ovo nije prvi put da se umetnost nalazi pred takvim izazovom. Globalne krize i krizni periodi u istoriji postjugoslovenskih društava tražili su od umetnika da eksperimentišu sa načinima za preosmišljavanje sveta, svetova umetnosti i umetničke prakse.

Ovo je doprinos u zamišljanju budućnosti i otvaranje prostora za novo istorijsko umetničko promišljanje kolektivne umetničke prakse iz bliske i nešto dalje prošlosti, koja se i same često nalaze pred sličnim izazovima preraspodele. Kako ćemo artikulisati tu istoriju i šta ćemo naučiti iz takvih umetničkih eksperimenata ostaje na nama. U takvim okolnostima, ono što je svima jasno jeste da povratka na staro nema. Završnica ovog istraživanja će biti usmerena na izradu Silabusa Preraspodela istorije umetnosti koji otvara prostor za kolektivno kritičko propitivanje istorije umetnosti (post)jugoslovenskog kulturnog prostora i kritički rad sa generisanim arhivom. Online format je izabran usled promenjenih okolnosti koje su nastale tokom pandemije Covida-19.

Projekat je proizašlo iz niza aktivnosti koje je kuda.org razijao od svog osnivanja, a koje propituju politiku udruzivanja i zajednickog rada. Sa jedne strane, aktivnosti koje proizilaze iz produkcije su različiti formati koji nastaju kao rešenja na probleme i fenomene društva u kojem delujemo, u stalnom propitivanju uloge i doprinosa umetnosti u oblikovanju društva kao socijalne skulpture. Sa druge strane je to proces autorefleksije samog našeg kolektiva i nastojanja da se iz jednog ciklusa kroči u novi sa novim znanjima, izgradnjom novih modela i rešenja. Fokusirani smo na proces i organizaciju samog kreativnog rada koji doprinese promeni stanja.

Od samog početka rada na istraživanju i povezivanju sa protagonistima ustanovljena je veoma dinamična atmosfera. Neke od njih poznajemo već decenijama, neke smo posredno znali jer smo i sami već više decenija prisutni u polju savremene umetničke produkcije. Sve to je unelo novo svetlo u proces povezivanja – sagovornici su bili uzbuđeni jer se kroz sadržaj činio osvrt na jedno vreme jedinstvenog kulturnog prostora regiona, i njihove lične sentimente, dok je grupa naših neposrednih saradnika takođe uzbuđeno prihvatila priliku da u neposrednom kontaktu steknu nova iskustva sa osobama koje su odredile neke aspekte na umetničkoj sceni. Naša putovanja su imala ulogu uvertire, prolazeći puteve i gradove u kojima smo toliko puta već bili, dešavale su se nove rasprave o ulogama sagovornika i našim subjektivnim doživljajima njihovog rada. Susreti sa njima su takođe bili autentični jer smo neke od njih posetili u njihovim privatnim prostorima, a neke u njihovim radnim prostorima u intermecu aktuelnih produkcija.

Mi smo imali pripremljen korpus pitanja sa kojima smo komparativno analizirali stavove sagovornika, ali su se kroz autentične digresije te strukture menjale zbog prirode ambijenta i značaja izgovorenog. Ono što je izvesno i nama veoma značajno, uočili smo zadovoljstvo kod svih njih u odnosu na temu, ulogu i značaj rasprave oko aspekata rada koji se nikada ne propituju u valorizaciji umetničke prakse, i vrlo često se sticao utisak da su naši razgovori trajali kratko, iako su nekada trajali satima.

Ovaj projektat zaokružuje jedan proces, i omogućava nove poglede i čitanja o udruživanju, zajedničkom autorstvu, kolaborativnim procesima, liderstvu, identitetskom aspektu, anonimnosti i uslovima rada, a ujedno doprinosi aktuelnom trenutku i propitivanju uloge organizacija civilnog društva kao potencijalno progresivnog mesta politike i savremene umetnosti.

Odatle, sa našim partnerskim organizacijama iz regiona već maštamo o novim ciklusima koji se rađaju iz ovakvih produkcija. Ciljevi naših aktivnosti su uvek usmereni na angažman i promenu stanja.

Doprinos promišljanju budućnosti

Bazu video intervuja možete pogledati na kuda.org sajtu:
https://kuda.org/sr/search/umetni%C4%8Dka%20organizacija?f%5B0%5D=taxonomy_vocabulary_6%3A339&f%5B1%5D=taxonomy_vocabulary_6%3A359

* * *

Istraživanje u okviru projekta Umetnička organizacija sprovodi kuda.org u saradnji sa saradnicima – istraživačima: Stevan Vuković, istoričar umetnosti iz Beograda, Ana Peraica, kustskinja i teoretičarka medijske umetnosti iz Splita,  Milica Pekić, istoričarka umetnosti iz Beograda, Ana Vilenica, istoričarka umetnosti iz Pančeva, Darija Medić, medijska umetnica Beograd, Mihalo Vujasin iz Pančeva, Zsolt Polgar iz Novog Sada.

Uvod u istraživanje je sprovedeno tokom 2017. godine kroz intervjuisanje učesnika i protagonista savremene umetničke scene sa prostora Jugoslavije, i nastavljeno je i tokom 2018/2019. godine. Projekat traje do avgusta 2020. godine.

Projekat Umetnička organizacija je posebna programska aktivnost u okviru projekta Vektori kolektivne imaginacije na kojem kuda.org sarađuje sa partnerima: Multimedijalni institut mi2 i Kulturtreger-Booksa, Zagreb (HR); Glänta, Gothenburg (SE); Kontrapunkt, Skopje (MK) i Berliner Gazette, Berlin (DE).

Projekat je sufinansiran sredstvima programa Kreativna Evropa Evropske komisije, Foundation for Arts Initiatives, Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije i Gradske uprave za kulturu Grada Novog Sada.

[divider] – [/divider]

Centar za nove medije kuda.org je nezavisna kulturna organizacija koja od 2001. godine okuplja umetnike, teoretičare, medijske aktiviste, istraživače i širu publiku u istraživanje savremene umetničke teorije i prakse, aktivizma i politike. Već više od decenije svojim aktivnostima, kuda.org nastoji kritički da interveniše u sferi istraživanja i umetničkog i društvenog eksperimentalnog delovanja u polju umetničkog i kulturnog stvaralaštva sa pozicija institucionalne kritike i kritike kulturnih politika.  (detaljnije na https://kuda.org/sr/kudainfo-0)