Zloupotreba droga predstavlja problem među mladima širom Evrope. Situacija u Srbiji je pogoršana činjenicom da se zemlja nalazi na balkanskom „putu droge“ koji povezuje Bliski istok sa Zapadnom Evropom, što narkotike čini mnogo pristupačnijim.

Izveštaji Svetske zdravstvene organizacije pokazuju da je potražnja za drogama znatno veća u zemljama koje prolaze kroz duboke društveno-ekonomske promene poput Srbije, a kao konzumenti se javljaju oni koji se osećaju isključenim iz ovih procesa odnosno oni koji se teže suočavaju sa promenama. U Srbiji je zabeležen porast broja dostupnih vrsta droga na tržištu, dok se starosna granica pomera u oba smera ali posebno ka pripadnicima mlađe populacije.

Srpska Vlada je 2009. usvojila Nacionalnu strategiju za borbu protiv droga radi suzbijanja štetnih posledica upotrebe narkotika po društvo, svesna potrebe za smanjenjem ponude  i potražnje za drogama u zemlji.

Iste godine je pokrenut i projekat koji finansira EU – INSADA, odnosno Implementacija nacionalne strategije za borbu protiv droga. Projekat je tokom dve godine pružao podršku Ministarstvu zdravlja Srbije prilikom sprovođenja kampanje koja je široj javnosti skretala pažnju na štetne efekte upotrebe droga. Projekat je delovao na više nivoa, uključujući rad sa nastavnicima u osnovnim školama na podizanju svesti o prevenciji upotrebe narkotika među decom, štampanjem brošura za roditelje koje bi im pomogle da sa decom započnu razgovor o zloupotrebi droga, ali i kreiranjem nacionalne kampanje o prevenciji upotrebe narkotika.

Forenzička ispitivanja

Dok je Vlada sprovodila nezavisne aktivnosti kako bi smanjila ponudu droga, na primer prekidanjem organizovane  trgovine drogom, u centru pažnje projekta INSADA je bilo smanjenje potražnje za drogom.

Deo projekta koji je finansirala EU sredstvima u vrednosti 2,5 miliona evra bio je usmeren na pokretanje forenzičke laboratorije za droge pri Institutu za forenzičku medicinu u Beogradu. Oprema koja je postavljena u laboratoriji ključna je za smanjenje ponude droge u zemlji. Pre uspostavljanja laboratorije, država gotovo da nije ni imala nezavisne instrumente identifikacije i kategorizacije droga što je ograničavalo mogućnosti uspešnog gonjenja kriminalnih bandi koje trguju drogom.

Oprema koja je kupljena u okviru projekta omogućila je naučnicima analizu supstanci radi utvrđivanja prisustva psihoaktivnih droga poput kokaina, LSD-a i kanabisa. Kupljen je i dodatni uređaj koji otkriva prisustvo štetnih gasova na područjima za koja se sumnja da kriju mesta nelegalne proizvodnje droge.

Direktor Instituta za forenzičku medicinu dr Slobodan Nikolić kaže: „Ova oprema će značajno unaprediti kvalitet svakodnevnog rada. Zahvaljujući savremenim mašinama sada možemo da utvrdimo prisustvo psihoaktivnih supstanci bilo kog porekla čak i u veoma niskim koncentracijama. Kao nezavisnoj ustanovi biće nam lakše da aktivno pomažemo državi pri utvrđivanju sastava i porekla supstanci, nezavisno od toga da li je njihovo poreklo biološko ili ne.“

Dodatne informacije

Projekat: Implementacija strategije za borbu protiv droga – komponenta smanjenja ponude

Realizacija: Ministarstvo zdravlja Srbije – www.zdravlje.gov.rs

 

Takođe pogledajte: Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu – www.mfub.bg.ac.rs