U nastojanju da povećaju sigurnost snabdevanja energijom u Evropskoj uniji, zemlje članice su danas postigle politički dogovor o dobrovoljnom smanjenju potražnje za prirodnim gasom za 15 odsto ove zime. Uredba Saveta takođe predviđa mogućnost da se pokrene „uzbuna Unije“ (Union Alert) u vezi sa sigurnošću snabdevanja, u kom slučaju bi smanjenje potražnje za gasom postalo obavezno.

Svrha smanjenja tražnje gasa je ušteda uoči zime kako bi se pripremili za moguće prekide u isporuci gasa iz Rusije koja kontinuirano koristi snabdevanje energentima kao oružje.

„EU je ujedinjena i solidarna. Današnja odluka je jasno pokazala da će se države članice čvrsto suprotstaviti svakom pokušaju Rusije da podeli EU koristeći zalihe energije kao oružje. Usvajanje predloga za smanjenje gasa u rekordnom roku nesumnjivo je ojačalo našu zajedničku energetsku bezbednost . Sadašnja ušteda gasa će poboljšati spremnost. Zima će biti mnogo jeftinija i lakša za građane i industriju EU“, kaže Jozef Sikela, češki ministar industrije i trgovine.

Države članice pristale su da smanje svoju potražnju za gasom za 15% u poređenju sa prosečnom potrošnjom u proteklih pet godina, između 1. avgusta 2022. i 31. marta 2023, koristeći mere po sopstvenom izboru.

Dok će sve zemlje EU uložiti najbolje napore da ispune smanjenja, Savet je naveo neka izuzeća i mogućnosti da se zatraži odstupanje od obaveznog cilja smanjenja, kako bi se odrazile posebne situacije u državama članicama i osiguralo da su smanjenja gasa efikasna u povećanje sigurnosti snabdevanja u EU.

Savet se složio da su države članice koje nisu međusobno povezane sa gasnim mrežama drugih država članica izuzete od obaveznih smanjenja gasa jer ne bi mogle da oslobode značajne količine gasa iz gasovoda u korist drugih država članica. Države članice čije električne mreže nisu sinhronizovane sa evropskim elektroenergetskim sistemom i koje se u velikoj meri oslanjaju na gas za proizvodnju električne energije takođe su izuzete, kako bi se izbegao rizik od krize u snabdevanju električnom energijom.

Države članice mogu zatražiti derogaciju kako bi prilagodile svoje obaveze smanjenja potražnje ako imaju ograničene interkonekcije sa drugim državama članicama i mogu pokazati da se njihovi izvozni kapaciteti interkonektora ili njihova domaća LNG infrastruktura koriste za preusmjeravanje gasa u druge države članice u potpunosti.

Države članice takođe mogu zatražiti derogaciju ako su premašile svoje ciljeve punjenja skladišta gasa, ako su u velikoj meri zavisne od gasa kao sirovine za kritične industrije ili ako se njihova potrošnja gasa povećala za najmanje 8% u prošloj godini u poređenju sa prosekom proteklih pet godina.

Države članice su se složile da povećaju ulogu Saveta u pokretanju „uzbune Unije“. Upozorenje bi se aktiviralo odlukom Saveta o sprovođenju, na predlog Komisije. Komisija će predstaviti predlog da se pokrene „upozorenje Unije“ u slučaju značajnog rizika od ozbiljne nestašice gasa ili izuzetno velike potražnje za gasom, ili ako pet ili više država članica koje su proglasile upozorenje na nacionalnom nivou zatraže od Komisije da uraditi tako.

Prilikom odabira mera za smanjenje potražnje, države članice su se složile da treba da daju prioritet merama koje ne utiču na zaštićene potrošače, kao što su domaćinstva i osnovne usluge za funkcionisanje društva kao što su kritični subjekti, zdravstvena zaštita i odbrana. Moguće mere uključuju smanjenje potrošnje gasa u sektoru električne energije, mere za podsticanje promene goriva u industriji, nacionalne kampanje za podizanje svesti, ciljane obaveze za smanjenje grejanja i hlađenja i mere zasnovane na tržištu kao što je aukcija između kompanija.

https://twitter.com/EU_Commission/status/1551885701263904778?s=20&t=iGY5av9MfCOhxtcRgaW0zg

Države članice će ažurirati svoje nacionalne planove za vanredne situacije u kojima se navode mere smanjenja potražnje koje planiraju i redovno izveštavati Komisiju o unapređenju svojih planova.

Uredba je izuzetna i vanredna mera, predviđena na ograničeno vreme. Stoga će se primenjivati godinu dana i Komisija će izvršiti reviziju kako bi razmotrila njegovo produženje u svetlu opšte situacije sa snabdevanjem gasom u EU, do maja 2023.

Danas dogovoreni tekst biće formalno usvojen u pisanoj proceduri. Pisani postupak će biti pokrenut i okončan u narednim danima, nakon tehničke revizije teksta.

Više informacija